Uitrit of inrit aanleggen

 • Wat is het?

  Een uitrit aan een 'gewone' weg

  Als u een uitrit gaat aanleggen, verbreden of verplaatsen, moet u dat van te voren melden bij de gemeente. De gemeente wil namelijk invloed hebben op het aantal uitritten en ook op de plaats waar uitritten worden aangelegd. Dat heeft te maken met verkeersveiligheid en het aanzicht van de gemeente.

  • Een uitrit kan gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarom is het verstandig om het aantal ritten zoveel mogelijk beperken en deze niet laten aanleggen op gevaarlijke punten, zoals bijvoorbeeld in bochten van wegen.
  • Op sommige plekken is een uitrit geen gezicht. Zo zijn er mensen die hun auto in de voortuin voor hun huis willen parkeren, daarbij de tuin verwijderen en verharding aanbrengen. Daar wordt het aanzicht van de gemeente niet mooier van.

  Gaat u een inrit of uitrit aanleggen of veranderen? Dan moet u dat minstens 4 weken van te voren melden bij de gemeente.

  Inrit of uitrit melden bij de gemeente

  Een uitrit aan een provinciale weg

  Wanneer u aan een van onderstaande provinciale wegen een uitrit wil aanleggen, verbreden of verplaatsen, moet u dat melden bij de provincie.

  • Hexelseweg (N751)
  • Vriezenveenseweg (N749)
  • Rijssensestraat (N350)
  • Provincialeweg Zuna (N347)
  • N347, weg vanaf Rijssensetraat richting Goor

  Informatie over een inrit/uitrit aan een provinciale weg  (website provincie Overijssel)

 • Wat moet ik doen?

  U meldt minstens 4 weken van te voren dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. 

  Inrit of uitrit melden

  Als u toch al een omgevingsvergunning moet aanvragen voor iets anders via Omgevingsloket online kunt u de inrit hierin ook gelijk aanvragen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

 • Hoe werkt het?

  Binnen de bebouwde kom

  U mag binnen de bebouwde kom in ieder geval een uitrit aanleggen, verplaatsen of verbreden al

  • de uitrit niet in de voortuin van een (tussen)woning komt
  • het perceel in de nieuwe situatie niet meer dan één uitrit heeft
  • de uitrit toegang geeft naar een legale stallingsmogelijkheid (zoals een garage, carport of een parkeerplaats die in het bestemmingsplan is opgenomen)
  • het niet gaat om een uitrit voor een parkeerplaats in de voortuin
  • de uitrit niet breder is dan 3.50 meter
  • er door de uitrit geen onveilige situatie ontstaat voor het verkeer
  • de uitrit niet door een markant stuk openbaar groen of een bomenrij komt te liggen
  • er geen bomen gekapt hoeven te worden voor de uitrit

  Hoekwoning

  Wilt u een uitrit met parkeerplaats aanleggen in de zijtuin van een hoekwoning? Dan ligt het aan de situatie of dat mag. Als de zijtuin grenst aan een weg of straat, mag u daar in principe geen uitrit aanleggen. Als de zijtuin grenst aan een andere tuin of een gebouw, is het soms wel toegestaan om daar een uitrit aan te leggen.

  Buiten de bebouwde kom

  Voor het aanleggen, verplaatsen of verbreden van een uitrit buiten de bebouwde kom gelden een aantal aanvullende regels:

  • De maximale breedte wordt (na overleg) door de gemeente bepaald.
  • U moet de uitrit volledig zelf aanleggen en beheren.
  • U mag geen uitrit van beton of asfalt maken.
  • Als er een sloot moet worden gedempt, moet u een duiker onder uw uitrit plaatsen.

  Als er een sloot moet worden gedempt, moet u een duiker onder uw uitrit plaatsen. De duiker moet voldoen aan eisen die de gemeente stelt. Verder moet u het waterschap op de hoogte brengen van uw plannen. Als de sloot in beheer is bij het waterschap, moet behalve de gemeente ook het waterschap toestemming geven voor de aanleg van de uitrit en de duiker. Ook het waterschap kan eisen stellen aan de duiker.

  Uitzonderingen

  Wilt u een uitrit die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Dat wil niet per se zeggen dat u geen toestemming krijgt voor uw uitrit. Er zijn namelijk uitzonderingen op de regels.

 • Wat kost het?


  Het is moeilijk om van te voren exact aan te geven hoeveel de melding van een inrit gaat kosten. Dat is namelijk afhankelijk van verschillende factoren.

  Kosten voor uitvoering en onderhoud door de gemeente

  Binnen de bebouwde kom

  De gemeente zorgt voor de werkzaamheden op openbare grond. Als de inrit éénmaal is aangelegd, zorgt de gemeente ook voor het onderhoud van het gedeelte van de inrit dat op openbare grond ligt. De gemeente bepaalt van te voren hoeveel ze verwacht dat de aanleg gaat kosten. Voor dat bedrag krijgt u een rekening. Als de aanleg uiteindelijk goedkoper blijkt uit te pakken, wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Het is niet mogelijk om de aanleg en het onderhoud zelf te doen en zo deze kosten te voorkomen.

  Buiten de bebouwde kom

  Voor een inrit buiten de bebouwde kom is dat anders. Als u buiten de bebouwde kom een inrit aanlegt, moet u dat zelf uitvoeren. Ook het onderhoud van de inrit moet u zelf doen. U krijgt daarvoor dan ook geen rekening van de gemeente.

  Eventuele extra kosten

  Het kan zijn dat u met extra kosten wordt geconfronteerd. Als er bijvoorbeeld bomen moeten worden gekapt voor de aanleg of aanpassing van uw inrit, komen de kosten voor de kapvergunning en het kappen zelf voor uw rekening. Als er een gemeentelijke boom, een lantaarnpaal of trottoirkolk moet worden verplaatst, doet de gemeente dat. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente probeert binnen 4 weken nadat u gemeld hebt u de toestemming toe te sturen. Bij de toestemming staat wat de kosten zijn voor aanleg van de inrit. Nadat de kosten zijn voldaan gaat de gemeente de inrit aanleggen.

  Buiten de bebouwde kom geldt dat wij binnen 4 weken contact met u opnemen over uw melding. Daarná mag u beginnen met de werkzaamheden.

 • Formulieren

  Bij de melding voegt u een tekening of duidelijke schets met daarop de ligging van de gewenste inrit.

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?