Volwassenpakket (declaratiefonds) - voor mensen met een laag inkomen

 • Samenvatting

 • Wat is het?

  In Nederland kunnen veel mensen door het lage inkomen niet meedoen aan activiteiten in groepsverband op het gebied van sport en cultuur. Voor inwoners van de gemeente Wierden met een laag inkomen biedt het Kindpakket en het Volwassenpakket (declaratiefonds) uitkomst.

  Kindpakket

  Voor kinderen tot 18 jaar is er sedert 1 januari 2017 het kindpakket. 

  Declaratiefonds heet vanaf 2019 Volwassenpakket

  Voor volwassenen met een eigen huishouding is er het Volwassenpakket. Voorwaarden om in aanmerking te komen en het maximum bedrag per persoon is nog steeds hetzelfde. Alleen de wijze van aanvragen is vereenvoudigd.

  De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per persoon per jaar.

 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  U kunt het volwassenpakket aanvragen via het Zorgloket in het gemeentehuis. U hoeft maar één keer per jaar officieel aan te vragen.

  Aanvraagformulier

  U kunt een aanvraagformulier krijgen bij het Zorgloket of via de website van de gemeente: www.wierden.nl. Het ingevulde formulier levert u persoonlijk in bij het Zorgloket. U mag het ook opsturen naar de gemeente.

  Bewijsstukken twee jaar bewaren

  In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over:

  • Het inkomen van de ouders
  • Het vermogen van de ouders
  • De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.

  U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u de vergoeding terecht hebt gekregen. Er kan dus achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd.

  Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt dan aangevraagd. Of heeft u het inkomen en het vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen volwassenpakket krijgt.

  Kwijtschelding van belasting?

  Geldt voor u kwijtschelding van gemeentelijke belasting? Dan ontvangt u automatisch het aanvraagformulier voor de bijdrage. Wij kijken dan alleen naar de kosten en niet naar uw inkomen en vermogen. Dat is bij de belastingkwijtschelding al beoordeeld.

  Deelnemer collectieve zorgverzekering?

  Bent u deelnemer van de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis?. Dan kijken we niet meer naar uw inkomen en vermogen. Dat is bij de toegang tot de verzekering al gedaan.

  Schuldsanering?

  Valt u onder de wet schuldsanering natuurlijke personen? Dan moet u dit opgeven op het aanvraagformulier. Uw besteedbaar inkomen is in dat geval niet meer dan de bijstandsnorm. U komt dan in aanmerking voor het volwassenpakket.

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om in aanmerking te komen

  Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage moet u in de gemeente Wierden wonen.

  U moet behoren tot een van de volgende categorieën:

  • Alleenwonende alleenstaanden;
  • Alleenwonende alleenstaanden met kinderen tot 18 jaar;
  • Echtparen al dan niet met kinderen tot 18 jaar.

  Verder moet u dit jaar:

  • of recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  • of deelnemer zijn aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis;
  • of vallen onder de WSNP;
  • of een netto maandinkomen hebben dat lager is dan 110% x de bijstandsnorm die voor u zou gelden. Zie de folder

  Wie komen niet in aanmerking

  Soms is er wel sprake van een laag inkomen, maar verstrekken wij geen bijdrage. Dat is van toepassing als u een vermogen hebt dat meer bedraagt dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet (PW). Voor alleenstaanden is dat € 6.225,00 (2020) en voor echtparen en alleenstaanden met kinderen tot 18 jaar is dat € 12.450,00 (2020).

  Volwassenen die niet zelfstandig een huishouden voeren komen niet in aanmerking. Dit zijn bijvoorbeeld oudere kinderen die nog bij de ouder(s) wonen.

  Welke kosten kunnen worden vergoed?

  Voldoet u aan de voorwaarden? Dan vergoeden wij de volgende kosten tot een maximum bedrag per persoon per jaar.

  Hierna volgt een aantal voorbeelden van kosten waarvoor een tegemoetkoming in de kosten kan worden verstrekt.

  • Abonnementen van internet, bibliotheek, fitness, ijsbaan en zwembad (zoals 10-badenkaart of abonnement);
  • Contributies van verenigingen zoals sportvereniging, muziekvereniging, denksportvereniging, ouderenbond;
  • Lesgeld voor dansles, muziekles, tennisles en zwemles.

  Welke kosten kunnen niet worden vergoed?

  Hierna volgt een aantal voorbeelden van kosten waarvoor geen tegemoetkoming kan worden verstrekt.

  • Kosten die niet rechtstreeks verband houden met het ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt met name voor abonnementen van dagbladen en tijdschriften. Overigens biedt de bibliotheek en internet ook (gratis) mogelijkheden.

  • Kosten behorende bij het incidenteel bezoeken van zwembad attractiepark, circus, concert, film, toneel, dierentuin, museum en recreatieplas worden ook niet vergoed. De incidentele bezoeken zijn voornamelijk op het persoonlijk genot van de aanvrager zelf gericht en niet zo zeer op het regelmatig (blijven) ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden.

  • Vrijwillige bijdragen of bijdragen waarvoor op de een of andere manier een reductieregeling of een andere vergoedingsbron geldt (zoals kerktelefoon en kerkbode), komen niet voor vergoeding in aanmerking.

  Het bedrag van de vergoeding

  De vergoeding bedraagt maximaal € 150,- per volwassene per jaar.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen kent de gemeente een groot aantal voorzieningen om het leven makkelijker te maken. Hieronder een korte opsomming van deze voorzieningen.