Volwassenpakket - voor mensen met een laag inkomen

 • Wat is het?

  In Nederland kunnen veel mensen door een laag inkomen niet meedoen aan activiteiten in groepsverband op het gebied van sport en cultuur. Inwoners van de gemeente Wierden kunnen in zo'n geval gebruik maken van het Volwassenpakket (vroeger: declaratiefonds). Ze krijgen dan geld om toch mee te kunnen doen.  

  Als u gebruik maakt van het Volwassenpakket, kunt u bijvoorbeeld geld krijgen voor:

  • Abonnementen van internet, bibliotheek, fitness, ijsbaan en zwembad (zoals 10-badenkaart of abonnement);
  • Contributies van verenigingen zoals sportvereniging, muziekvereniging, denksportvereniging, ouderenbond;
  • Lesgeld voor dansles, muziekles, tennisles en zwemles.

  Onder  'Overige informatie' vindt u ook voorbeelden van kosten die niet worden vergoed: 

  Bedrag

  U krijgt maximaal €150,00 per jaar per volwassene.

  Kinderen 

  Voor kinderen is er het Kindpakket. Daarover leest u meer op onze pagina over het Kindpakket

 • Voor wie?

  Wie kan er gebruik maken van het volwassenpakket?

  Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage moet u in de gemeente Wierden wonen.

  U moet behoren tot een van de volgende categorieën:

  • Alleenwonende alleenstaanden
  • Alleenwonende alleenstaanden met kinderen tot 18 jaar
  • Echtparen (met of zonder kinderen tot 18 jaar)

  Verder moet u dit jaar:

  • of recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
  • of deelnemer zijn aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis;
  • of vallen onder de WSNP;
  • of een netto maandinkomen hebben dat lager is dan 110% x de bijstandsnorm die voor u zou gelden.
    
   • Maximaal netto inkomen per maand (met vakantietoeslag) (bedragen 2022)
    nog niet met pensioen met pensioen
    alleenstaande € 1.239,96 € 1.447,13
    echtpaar / samenwonend € 1.771,39 €  1.968,77

  Wie kan geen gebruik maken van het volwassenpakket?

  • U kunt geen volwassenpakket krijgen als u uw vermogen groter is dan het vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet (PW).
   • Voor alleenstaanden: € 6.225,00 (2022)
   • Voor echtparen en alleenstaanden met kinderen tot 18 jaar: € 12.950,00 (2022).
  • Volwassenen die niet zelfstandig een huishouden voeren komen niet in aanmerking. Dit zijn bijvoorbeeld oudere kinderen die nog bij de ouder(s) wonen.
 • Wat moet ik doen?

  Aanvragen

  U kunt het volwassenpakket aanvragen via het Zorgloket in het gemeentehuis. U hoeft maar één keer per jaar officieel aan te vragen.

  Het aanvraagformulier vindt u hier op onze website. U moet het zelf printen. U kunt het ook aanvragen bij het Zorgloket. Het ingevulde formulier levert u persoonlijk in bij het Zorgloket. U mag het ook opsturen naar de gemeente.

  Aanvraagformulier Volwassenpakket (pdf)

  Bewijsstukken twee jaar bewaren

  In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over:

  • Het inkomen van de ouders
  • Het vermogen van de ouders
  • De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.

  U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u de vergoeding terecht hebt gekregen. Er kan dus achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd.

  Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt dan aangevraagd. Of heeft u het inkomen en het vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen volwassenpakket krijgt.

  Kwijtschelding van belasting?

  Geldt voor u kwijtschelding van gemeentelijke belasting? Dan ontvangt u automatisch het aanvraagformulier voor de bijdrage. Wij kijken dan alleen naar de kosten en niet naar uw inkomen en vermogen. Dat is bij de belastingkwijtschelding al beoordeeld.

  Deelnemer collectieve zorgverzekering?

  Bent u deelnemer van de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis?. Dan kijken we niet meer naar uw inkomen en vermogen. Dat is bij de toegang tot de verzekering al gedaan.

  Schuldsanering?

  Valt u onder de wet schuldsanering natuurlijke personen? Dan moet u dit opgeven op het aanvraagformulier. Uw besteedbaar inkomen is in dat geval niet meer dan de bijstandsnorm. U komt dan in aanmerking voor het volwassenpakket.

 • Overige info

  Waarvoor kunt u geen vergoeding krijgen? 

  De regeling is bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven om mee te doen aan groepsactiviteiten op het gebied van sport en cultuur. Het gaat om activiteiten waarbij het ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden belangrijk zijn. 

  Voorbeelden van kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen:

  • Abonnementen van dagbladen en tijdschriften (tip: deze kunt u gratis lezen bij de bibliotheek)
  • Incidenteel bezoek aan een attractiepark, circus, concert, film, toneel, dierentuin, museum, recreatieplas enz. 
  • Vrijwillige bijdragen of bijdragen waarvoor u al op een andere manier een vergoeding krijgt (zoals kerktelefoon of kerkbode)
 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?

  Voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen kent de gemeente een groot aantal voorzieningen om het leven makkelijker te maken. Hieronder een korte opsomming van deze voorzieningen.