Voorwerp plaatsen op of aan de weg

 • Wat is het?

  U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container of bouwmaterialen. Als u dat toch wilt doen dan moet u hier een melding voor doen of een ontheffing aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Als u bijvoorbeeld gaat verbouwen of de tuin gaat opknappen heeft u soms een container nodig om het bouwafval kwijt te kunnen of moeten de nieuwe stenen even ergens staan. Bij voorkeur plaatst u deze container of stenen op eigen grond. Soms kan dat niet en wilt u gebruik maken gemeentegrond, bijvoorbeeld een parkeerplaats of een stuk van de weg.

  Veiligheid: zorg voor verlichting of markering

  De beste manier om te voorkomen dat mensen tegen containers of andere obstakels botsen, is verlichting. Helaas is dat in veel gevallen niet mogelijk. Het beste alternatief is een goede markering. Als u een container huurt, kunt u dit meestal regelen via de verhuurder. Ander moet u er zelf voor zorgen. U kunt geen borden lenen via de gemeente. Hoe u een obstakel goed markeert, leest u in de voorwaarden voor markering

  In sommige gevallen volstaat overleg met de buitendienst

  Maakt u als particulier maximaal 5 dagen gebruik van de openbare ruimte? Neem dan contact op met onze buitendienst om te overleggen over de locatie. U kunt de buitendienst bereiken via het loket Bouwen en wonen. In de meeste gevallen hoeft u dan geen formulier in te vullen.

  In andere gevallen moet u een melding doen of ontheffing aanvragen

  Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

  • U plaatst het voorwerp maximaal 1 maand.
  • U gebruikt maximaal 15 m2 van de openbare ruimte.
  • Het voorwerp brengt geen schade toe aan de openbare ruimte (straat, stoep, parkeerplaats enz)
  • Het voorwerp belemmert de bruikbaarheid van de openbare ruimte niet.
  • Het voorwerp vormt geen belemmering voor het beheer of onderhoud van de openbare ruimte.
  • Het gebruik voldoet aan redelijke eisen van welstand.

  Voldoet u aan alle voorwaarden die hierboven genoemd worden? Vul dan minstens twee weken van te voren het formulier ‘melding voorwerp op of aan de weg’ in.

  Melding voorwerp op of aan de weg

  Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Vul dan minstens 8 weken van te voren het formulier ‘ontheffing voorwerp op of aan de weg’ in .

  Ontheffing voor een voorwerp op of aan de weg aanvragen

  Uitzondering voor winkeluitstallingen en handelsreclame

  Voor winkeluitstelilngen en handelsreclame geldt een uitzondering als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer daarover leest u onder het kopje 'overige'

 • Wat kost het?

  Voor het doen van een melding worden geen leges in rekening gebracht. Voor een ontheffing wel. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van hoe veel tijd het kost om de aanvraag te behandelen. Gemiddeld zullen de leges voor een ontheffing € 50,- bedragen.

 • Hoe lang duurt het?

  Melding

  Als u een melding doet, ontvangt u bijna direct een ontvangstbevestiging. Wanneer u niks hoort van de gemeente Wierden, betekent dit dat u het voorwerp kunt plaatsen zoals u gemeld heeft.

  Ontheffing aanvragen

  Als u een aanvraag voor een ontheffing doet, krijgt u binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

 • Overige info

  Uitzondering voor winkeluitstallingen en handelsreclame

  U hoeft geen melding te doen of ontheffing aan te vragen voor winkeluitstallingen en handelsreclame als wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • Een doorgang (looproute) met een breedte van 1,80 meter;
  • Uitstallingen en reclame alleen op de gronden voor de winkel;
  • Uitstallingen alleen tegen de gevel van de winkel;
  • De diepte van de uitstallingen maximaal 1,20 meter;
  • Hoogte van de uitstalling en/of reclame maximaal 1,50 meter;
  • In samenspraak met de naastgelegen winkels er voor zorgen dat er geen slalomroute ontstaat;
  • Geen reclameborden in een parkeerstrook of verlengde daarvan, in de goot of op de rijbaan;
  • Bij een groot voorterrein mogen maximaal twee reclameborden buiten de strook van (1,20 + 1,80=) 3 meter geplaatst worden. Echter niet verder dan 4 meter van de gevel van de winkel (er moet een relatie met de onderneming blijven);
  • Uitstallingen en reclame alleen tijdens de openingstijden van de winkel;
  • Voldoende ruimte voor het stallen van fietsen en dergelijke in de daarvoor bestemde zone;
  • De uitstalling mag geen belemmering vormen in het kader van de verkeersveiligheid;
  • Bij herinrichting van het openbaar gebied zal de gemeente zoveel mogelijk rekening houden met mogelijkheden voor uitstallingen en reclameobjecten.
 • Documenten

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?