Watervergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater hebt u een watervergunning nodig.

  Oppervlaktewater is water in:

  • sloten
  • plassen
  • vijvers
  • kanalen
  • meren
  • beken
  • rivieren
 • Wat moet ik doen?

  • Check op Omgevingsloket online of u voor uw activiteiten een watervergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.
  • Vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij ingewikkelde aanvragen doet u de aanvraag minimaal 6 maanden van tevoren.
  • In uw aanvraag voor een watervergunning geeft u aan:
   • op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
   • wat deze activiteiten inhouden;
   • waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben voor de omgeving;
   • de periode waarin u de vergunning nodig hebt.
  • U kunt de aanvraag of melding ook doen bij de gemeente waar u de activiteiten wilt uitvoeren.
 • Hoe werkt het?

  U hebt bijvoorbeeld een watervergunning nodig voor:

  • de aanleg van een steiger;
  • het verwijderen van grondwater;
  • het lozen van afvalwater of -stoffen op oppervlaktewater;
  • het dichtmaken van water, zoals het dempen van een sloot;
  • de aanleg van een waterbergingsgebied voor het tijdelijk opvangen van (regen)water;
  • het bouwen op, aan of in de buurt van een dijk, gemaal of waterbergingsgebied;
  • het organiseren van een evenement op het water.
 • Meenemen / indienen

  • Als u als particulier een watervergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een watervergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Van wie u dit bericht krijgt, hangt af van uw aanvraag. Dit kan de gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook het waterschap of de provincie.
  • Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u automatisch de vergunning.
  • Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Als er dan nog geen besluit is genomen, krijgt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?