WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een Waardering Onroerende Zaken (WOZ) beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerend zaak belasting (OZB) u moet betalen.

  Huurt u een woning? Dan wordt de WOZ-waarde gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurde of www.huurcommissie.nl.

  WOZ-waarde van uw woning weten?

  U kunt uw eigen woz-waarde (maar ook die van elke willekeurige woning in Nederland) bekijken op de site van het WOZ waardeloket.

  U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Overige gegevens, zoals bijvoorbeeld het taxatieverslag, zijn niet openbaar. De gegevens in woz-waardeloket worden periodiek bijgewerkt vanuit de landelijke voorziening.

  De gegevens die u nu te zien krijgt zijn de gegevens met waardepeildatum 1 januari 2015, dit zal zo spoedig mogelijk aangepast worden door het kadaster met de actuele gegevens.

  woz-waarde bekijken

  Als uw gegevens niet worden gevonden, dan kunt u contact opnemen met het loket Belastingen (tel. 0546 - 580 826 of belastingen@wierden.nl)

  Taxatieverslag bekijken?

  Wilt u het hele taxatierapport voor uw woning bekijken, ga dan naar https://www.wierden.woz-portaal.nl/ 

  Taxatieverslag downloaden

 • Wat moet ik doen?

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Dit is gratis. Informatie over bezwaar maken vindt u op de achterkant van het aanslagbiljet. Wilt u digitaal bezwaar maken? Dat kan. U heeft dan uw inloggegevens van DigiD nodig.

 • Hoe werkt het?

  De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  Meer informatie met betrekking tot het vaststellen van de WOZ waarde:

  Voorlichtingsfilm over de waardebepaling van uw woning

  Ziet u hieronder geen film? Klik dan op de link voorlichtingsfilm.

 • Meer weten?

 • Tip ons

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een vraag over dit product, een opmerking of tip?

  Geef uw tip door

  Alvast bedankt!
  team communicatie gemeente Wierden