WOZ-waarde

 • Wat is het?

  Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een Waardering Onroerende Zaken (WOZ) beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerend zaak belasting (OZB) u moet betalen.

  Huurt u een woning? Dan wordt de WOZ-waarde gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurde of www.huurcommissie.nl.

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning?

  Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Bekijk dan eerst het taxatieverslag. Bent u het er dan nog steeds niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Dit is gratis. Informatie over bezwaar maken vindt u op de achterkant van het aanslagbiljet. U kunt ook digitaal bezwaar maken.

  Wilt u de WOZ-waarde van een (andere) woning weten?

  In het WOZ-waardeloket vindt u de woz-waarde elke willekeurige woning in Nederland.

 • Hoe werkt het?

  De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

  Meer informatie met betrekking tot het vaststellen van de WOZ waarde:

 • Afspraak maken

  Wij werken op afspraak. Hoe u een afspraak kunt maken, leest u op de pagina 'Afspraak maken'.

  Afspraak maken

 • Meer weten?