Samen aan de slag in het buitengebied

 • Platform Landelijk Gebied Wierden

  In onze gemeente komen organisaties die een band hebben met het buitengebied drie keer per jaar bij elkaar in het 'Platform Landelijk Gebied Wierden'. Tijdens deze bijeenkomsten informeren en inspireren organisaties elkaar over uiteenlopende onderwerpen die in het buitengebied spelen.

  Lees meer >>
 • Erfcoaches

  Een erfcoach helpt ondernemers in het buitengebied om na te denken over de toekomst. Een erfcoach ondersteunt  de erfeigenaar bij het maken van de eigen keuzes door de juiste vragen te stellen. Erfeigenaren kunnen met allerlei vragen bij de erfcoaches terecht. 

  Lees meer >>

 • Plaatselijke belangen

  In het buitengebied van de gemeente Wierden zijn vijf verenigingen voor gemeenschappelijk belang. Deze onafhankelijke verenigingen behartigen de belangen van de mensen die in ‘hun’ gebied wonen en werken.

  Lees meer >>
 • Kulturhusen

  In de gemeente Wierden staan in Hoge Hexel, Notter-Zuna en Rectum-Ypelo kulturhusen. Hier vinden activiteiten plaats en kunnen bewoners gebruik maken van verschillende voorzieningen.

  Lees meer >>
 • Groene Metropool Twente

  Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen zijn daarbij belangrijk.

  Lees meer >>
 • Baanbrekend Landschap: werkervaring opdoen in het buitengebied

  Onder de noemer 'baanbrekend landschap' werken mensen met een gemeentelijke (bijstands)uitkering in het landschap. Zij maken onderdeel uit van de drie maanden durende pilot Baanbrekend Landschap die de gemeente Wierden, AOC Oost en Landschap Overijssel hebben opgezet.

  Lees meer >>