Baanbrekend Landschap: werkervaring opdoen in het buitengebied

Onder de noemer 'baanbrekend landschap' werken mensen met een gemeentelijke (bijstands)uitkering in het landschap. Zij maken onderdeel uit van de drie maanden durende pilot Baanbrekend Landschap die de gemeente Wierden, AOC Oost en Landschap Overijssel hebben opgezet.

Binnen de pilot worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid om weer aan het werk te gaan. Zij voeren werkzaamheden in het landschapsbeheer uit die anders zouden blijven liggen en dragen daardoor direct bij aan de kwaliteit van het landschap in Twente. Waterschap Vechtstromen omarmt het initiatief en werkt hier graag aan mee door de pilot in de Doorbraak te financieren. Werken in het landschap heeft een positief effect op de deelnemers én ze worden direct begeleid bij het ontwikkelen van arbeidsritme en hun competenties.

TV en radio