Groene Metropool Twente

Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen zijn daarbij belangrijk.

Logo Groene Metropool

De ontwikkelingen in het landelijk gebied staan niet stil. Demografische veranderingen, ontwikkelingen in de landbouw en veranderingen in de zorg zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe vraagstukken. Daarom hebben de tien gemeenten in Zuidwest Twente waaronder Wierden, AOC-Oost, Landschap Overijssel en de Waterschappen Rijn & IJssel en Vechtstsromen het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente opgezet. Samen met lokale bewoners en bedrijven gaan deze partijnen samen deze uitdagingen aan.

Op de website www.groenemetropooltwente.nl leest u alles over de Groene Metropool Twente. Laat u inspireren door de verschillende projecten in het prachtige buitengebied van Twente. En wie weet brengt het u wel op ideeƫn om iets moois in onze buitengebied op te zetten...

Wat is plattelandsontwikkeling?

Het mooi en levendig houden van het buitengebied vinden wij belangrijk. Plattelandsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van landelijke gebieden, met nadruk op het verhogen van de levensstandaard en op de actieve medewerking van de plaatselijke bevolking. De gemeente Wierden kent actieve buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum, Ypelo, Enterbroek, Zuidermaten en Bullenaarshoek.

Het buitengebied van de gemeente is agrarisch gebied. De ontwikkelingen gaan snel. Denk aan ander gebruik van gebouwen, bedrijfsbeĆ«indiging, activiteiten op toeristisch gebied en vergrijzing. Het karakter van het buitengebied verandert en zal blijven veranderen. Dus is het zaak hier goed op in te spelen. Samen met anderen.