Plaatselijke belangen

In het buitengebied van de gemeente Wierden zijn vijf verenigingen voor gemeenschappelijk belang. Deze onafhankelijke verenigingen behartigen de belangen van de mensen die in ‘hun’ gebied wonen en werken.

Elke vereniging voor gemeenschappelijk belang vult dat op zijn eigen manier in, maar allemaal worden ze geraadpleegd als de gemeente beleidsplannen ontwikkelt die hun gebied betreffen. Verder zitten ze bij grote projecten in klankbordgroepen, waardoor ze al in een vroeg stadium mee kunnen denken. Ook hebben ze één of twee keer per jaar overleg met het college van burgemeester en wethouders.

De verenigingen voor Plaatselijk belang vindt u in de (digitale) gemeentegids van Wierden (onder 'adressen', 'welzijn en maatschappij', 'buurtorganisaties')