Platform Landelijk Gebied Wierden

In onze gemeente komen organisaties die een band hebben met het buitengebied drie keer per jaar bij elkaar in het 'Platform Landelijk Gebied Wierden'. Tijdens deze bijeenkomsten informeren en inspireren organisaties elkaar over uiteenlopende onderwerpen die in het buitengebied spelen.

De wethouder voor het Landelijk Gebied zit het platform voor. De volgende organisaties zijn in het platform vertegenwoordigd:

 • LTO West Twente – Wierden
 • Landschapsvereniging de Reggestreek
 • Landschap Overijssel
 • Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo
 • Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna
 • Plaatselijk Belang Hoge Hexel
 • Gemeenschappelijk Belang Enterbroek
 • Gemeenschappelijk Belang Zuidermaten-Bullenaarshoek
 • Stichting Ontdek de Reggestreek
 • Stichting Natuur en Milieu, afd.Wierden
 • IVN Rijssen-Enter
 • Gemeente Wierden