Subsidies

Bij de gemeente kunt u terecht voor verschillende soorten subsidies, hieronder vindt u daar meer informatie over. Soms verwijzen wij u ook door naar andere instanties die subsidies verstrekken. Ook kunt u subsidies zoeken via de subsidiewijzer van Vindsubsidies, die is er voor inwoners, stichtingen en verenigingen:

Zoek subsidies via de subsidiewijzer

 • Subsidies rondom corona

  Verenigingen en stichtingen kunnen een éénmalige subsidie krijgen als zij financiële schade hebben geleden door de coronacrisis.

  Lees meer >>
 • Subsidies voor cultuur, sport, verenigingsleven enz

  Verenigingen en stichtingen kunnen in onze gemeente subsidie krijgen, zodat zij  activiteiten kunnen organiseren.

  Lees meer >>
 • Subsidies voor (ver)bouwen

  Neemt u energiebesparende maatregelen of gaat u een monument verbouwen? Daarvoor zijn subsidies / leningen beschikbaar.

  Lees meer >>
 • Subsidies rondom asbest

  Wilt u asbest van uw dak verwijderen? Kijk dan op www.wierden.nl/asbestdaken voor meer informatie over subsidie en andere financiële mogelijkheden.

 • Subsidies voor het buitengebied

  Subsidies kunnen soms een steun in de rug zijn om ons platteland mooi en vitaal te houden. Grote subsidieprogramma’s zijn er niet (meer), maar door krachten te bundelen en regelingen te combineren, slagen initiatiefnemers er dikwijls toch in om hun doelen te bereiken.

  Lees meer >>