Subsidies rondom corona

Verenigingen en stichtingen kunnen een éénmalige subsidie krijgen als zij financiële schade hebben geleden door de coronacrisis.