Subsidies voor cultuur, sport, verenigingsleven enz

Verenigingen en stichtingen kunnen in onze gemeente subsidie krijgen, zodat zij  activiteiten kunnen organiseren.

Coronacompensatie (van de gemeente)

Vereningen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie als zij door de coronacrisis financiële schade hebben geleden.

Coronacompensatie

Subsidie van de gemeente

De gemeente verstrekt subsidie voor jeugdleden, verenigingsactiviteiten, evenementen, een  mobiel podium, maar ook voor projecten op het gebied van amateurskunst cultureel erfgoed of musea:

Subsidies voor activiteiten en evenementen 

Subsidies van andere organisaties

Er is een speciale website waarop u kunt zoeken welke organisaties nog meer subsidies verstrekken:

Subsidies van andere organisaties