Subsidies voor het buitengebied

Subsidies kunnen soms een steun in de rug zijn om ons platteland mooi en vitaal te houden. Grote subsidieprogramma’s zijn er niet (meer), maar door krachten te bundelen en regelingen te combineren, slagen initiatiefnemers er dikwijls toch in om hun doelen te bereiken.

Welke subsidies zijn er?

Meer subsidies

Groene diensten: een oude regeling

Groene Diensten zijn subsidies voor het beheer van landschapselementen (bijvoorbeeld bomen, hout-wallen en singels). Met eigenaren van landschapselementen zijn Groene Diensten contracten afgesloten voor langere tijd, vaak meer dan 20 jaar. Deze regeling loopt af, het is niet meer mogelijk om hiervoor nog subsidies aan te vragen. De bestaande contracten blijven nog wel geldig. De grondeigenaren die een contract hebben kunnen contact opnemen met de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (www.sgbdo.nl). Deze stichting regelt ook de vergoedingen en de uitbetalingen.