Bekendmaking van aanvragen, besluiten enz (gemeenteblad)

De gemeente moet sommige aanvragen, meldingen en besluiten verplicht bekendmaken. Zo kunnen inwoners op de hoogte blijven van wat er gebeurt in hun omgeving. Bovendien kunnen ze lezen of en hoe ze kunnen reageren op een besluit, bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienenbezwaar te maken of in beroep te gaan. De verplichte publicaties (bekendmakingen) van de gemeente Wierden vindt u op onze website.

Geen computer?

Wie geen computer heeft, kan de uitgebreide tekst van een publicatie opvragen. Dat kan telefonisch (0546 580 800), maar ook bij de receptie van het gemeentehuis.

Gemeenteblad online