Bevolkingsstatistieken

Oppervlakte en buurtschappen

De gemeente Wierden is een moderne, sterke plattelandsgemeente met zo'n 24.000 inwoners in het noordwesten van Twente in de provincie Overijssel. De gemeente Wierden omvat 9.435 hectare grond en bestaat uit de dorpen Wierden en Enter en de buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en Ypelo.

De kern van het dorp Wierden is 250 hectare groot en de kern van het dorp Enter 125 hectare. Het dorp Wierden, met zo'n 15.000 inwoners, is het grootst. Het dorp Enter telt ruim 7.000 inwoners. De grootste buurtschap is Hoge Hexel, die ongeveer 1.000 inwoners telt. De kleinere buurtschappen zijn: Notter (bijna 600 inwoners), Zuna (ruim 300 inwoners), Rectum (400 inwoners), Ypelo en Enterbroek (ruim 300 inwoners).

Per 1 januari Aantal inwo­ners

Aantal inwoners gemeente Wierden

2022 24.637
2021 24.538
2020 24.445
2019 24.351
2018 24.260
2017 24.225
2016 23.952
2015 23.874
2014 23.909
2013 23.812
2012 23.834
2011 23.627
2010 23.456
2009 23.481
2008 23.387
2007 23.429
2006 23.533
2005 23.496
2004 23.339
2003 23.440
2002 23.432
2001 23.446
2000 23.382
1999 23.197
1998 22.946
1997 22.785

Bevolkingsstatistieken

Jaar

Aantal geboor­ten

Aantal overlij­den

Vestiging

Vertrek

2021 245 244 946 807
2020 223 220 917 829
2019 227 220 984 826
2018 257 215 886 835
2017 218 187 960 905
2016 256 201 1008 732
2015 232 193 773 679
2014 249 197 685 722
2013 276 192 731 696
2012 242 174 623 707
2011 248 164 713 603
2010 273 194 765 659
2009 249 180 617 693
2008 269 182 710 718
2007 269 178 677 810
2006 270 181 630 818
2005 275 171 720 781
2004 279 152 727 704
2003 319 189 658 886
2002 300 193 699 798
2001 314 176 646 807
2000 321 196 697 774
1999 306 164 692 698
1998 304 169 799 701
1997 272 174 837 774
1996 318 155 597 761

Wonen

Door ruime en betaalbare kavels, bijna uitsluitend laagbouw en mooie plannen is Wierden een aantrekkelijke woongemeente, waar de verhouding tussen koop- en huurwoningen ligt op 80% tegen 20%. NB. Kavels voor woningen, huurwoningen en sommige koopwoningen staan echter alleen ter beschikking van mensen die sociaal en/of economisch aan de gemeente zijn verbonden.

Werken

De ontwikkeling van Wierden na 1950 is vooral voor het dorp Wierden één van een verstedelijkte plattelandsgemeente. Waren er voor 1950 nog ongeveer 2.500 mensen in de land- en tuinbouw werkzaam (meer dan de helft van de beroepsbevolking), op dit moment zijn het er nog slechts ruim 800. (Ter vergelijking: 1979 nog 1.020 personen en in 1981 nog 910 personen). De verwachting is dat het aantal arbeidsplaatsen in de land- en tuinbouw verder daalt. Dat komt vooral door de vergroting van de bedrijven en het rijksbeleid waardoor tal van kleine agrarische bedrijven zullen verdwijnen.

In zowel Wierden als Enter zijn bedrijventerreinen waar, op een enkele uitzondering na, hoofdzakelijk lokaal georiënteerde bedrijven zijn gehuisvest. Grotere bedrijven kunnen zich vestigen op het aan Wierden grenzende Bedrijvenpark Noordwest Twente.

Meer weten?