Denktank toekomstvisie

Plaatje van hersens ter illustratie

Een bijzondere rol wordt toebedeeld aan de denktank voor de toekomstvisie. De denktank adviseert de gemeente over de inhoud van de toekomstvisie, de uitgangspunten, helderheid en communicatie hierover.
De denktank is een groep van inwoners en ondernemers die vanuit hun eigen interesse, beroep of betrokkenheid weten wat er in de lokale samenleving speelt. Een mooie afspiegeling van de samenleving.