Dorpsrand Enter

De dorpsrand is de overgang van het dorp Enter naar het buitengebied. Het is een gebied wat nog wel eens vergeten wordt. Want, is het nu onderdeel van het dorp of niet? Rondom Enter en de dorpsrand spelen best wel wat ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van woningbouw en recreatie. Maar er zijn vast meer plannen en ideeën. Misschien heeft u zelf ook wel een idee voor dit gebied.

Het lijkt ons geweldig als we samen een plan kunnen maken om de dorpsrand nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden. Het zou mooi zijn als we Enternaren met plannen en/of ideeën kunnen verbinden en inspireren bij het realiseren ervan.

Dorpsrand Enter, uw dorpsrand?

Wij willen graag samen met u in beeld brengen wat er in uw leefomgeving, de dorpsrandzone, speelt. U kunt ons vast vertellen hoe u het gebied beleeft, wat u prettig vindt en wat minder prettig. Waar bent u trots op? Welke kansen u ziet om er voor te zorgen dat het ook in de toekomst een aantrekkelijk gebied blijft of wordt.

Naast de beleving die u van de dorpsrand heeft, zijn we ook op zoek naar concrete projecten en ideeën. Wellicht heeft u een reeds lang gekoesterde droom waar u iets mee zou willen doen: dit horen wij graag.