Enquête toekomstvisie

EnqueteWelke kant gaat het op met de gemeente Wierden? Denk mee over de toekomst! Wij zijn benieuwd naar uw mening over onderwerpen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Enquête

Wij hebben een vragenlijst opgesteld voor de Toekomstvisie, die kon u tot 8 oktober 2021 invullen.De enquête is inmiddels gelosten.

In de enquête kwamen de volgende thema's aan bod:

  • Buitengebied
  • Duurzame Energie
  • Natuur, landschap en openbaar groen
  • Ondernemen & werken,  Participatie
  • Sociale leven
  • Verkeer
  • Wonen

Wat doen we met de resultaten?

Als de uitkomsten van deze enquête bekend zijn, plaatsen we ze op de website. Daarna gebruiken we de uitkomsten bij het opstellen van de toekomstvisie voor onze gemeente. In die visie leggen we belangrijke keuzes vast. Op de pagina 'hoe, wat en waarom' kunt u lezen hoe de toekomstvisie tot stand komt. 

Die toekomstvisie wordt niet alleen gevormd vanuit deze enquête, er worden ook bewonersavonden georganiseerd waar u mee kunt praten over de thema's die ook in de enquête worden behandeld. Daarover leest u hier binnenkort meer.