Enquête toekomstvisie

EnqueteWelke kant gaat het op met de gemeente Wierden? Denk mee over de toekomst! Wij zijn benieuwd naar uw mening over onderwerpen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Enquête

Wij hebben een vragenlijst opgesteld voor de Toekomstvisie, die u tot 8 oktober 2021 kunt invullen.De enquête is anoniem, u kunt dus vrij uw mening geven. 

U kunt de enquête online invullen (klik op de knop hieronder). Inwoners die niet in staat zijn de enquête online in te vullen kunnen een papieren versie afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. 

Naar enquête

In de enquête komen de volgende thema's aan bod:

  • Buitengebied
  • Duurzame Energie
  • Natuur, landschap en openbaar groen
  • Ondernemen & werken,  Participatie
  • Sociale leven
  • Verkeer
  • Wonen

Het is fijn als u de hele enquête invult, maar u kunt ook bij elk onderwerp aangeven of u de opgenomen vragen wel/niet wilt beantwoorden.We hopen dat u en veel inwoners de vragenlijst invult.

Wat doen we met de resultaten?

Als de uitkomsten van deze enquête bekend zijn, plaatsen we ze op de website. Daarna gebruiken we de uitkomsten bij het opstellen van de toekomstvisie voor onze gemeente. In die visie leggen we belangrijke keuzes vast. Op de pagina 'hoe, wat en waarom' kunt u lezen hoe de toekomstvisie tot stand komt.