Erve Weterinck

De werkzaamheden rondom de Erve Smedinck, Erve Oldenhof, Erve Weterinck en Voormors in Enter zijn afgerond. Er zijn nieuwe bomen gepland, het voetpad is opnieuw aangelegd en er zijn verschillende wadi’s aangelegd in het groen om wateroverlast bij hevige regenbuien te verminderen.  Het ziet er nu nog een beetje kaal uit omdat het ingezaaide gras nog wat water en tijd nodig heeft om te groeien. Met de genomen maatregelen is de buurt in ieder geval waterbestendig voor de toekomst.

Uit verschillende onderzoeken bleek dat in de omgeving van Erve Weterinck de kans op wateroverlast groter is dan in andere gebieden. Dit geldt met name als er extreme regenbuien vallen, zoals weleens voorkomt tijdens een hete zomer. Om er voor te zorgen dat dit in de toekomst geen problemen oplevert, is een aantal wadi’s aangelegd. Een wadi is een lager gelegen groenstrook waar het regenwater zich kan verzamelen op het moment dat er heel veel regen valt. Het is een buffer waar het water naar toestroomt om overbelasting van het riool en eventuele overstroming te vermijden.

Aanpassen aan klimaatverandering

De gemeente Wierden zet zich in om wateroverlast, extreme hitte en droogte door klimaatverandering te voorkomen door verschillende maatregelen te nemen op grond van de gemeente. In dit geval is gekozen voor het aanleggen van verschillende wadi’s. Weten wat u zelf kunt doen tegen wateroverlast? Kijk dan eens op www.groenblauwtwente.nl voor tips.