Herinrichting Dorpsstraat Enter

Het midden van de Dorpsstraat in Enter gaat op de schop omdat de riolering moet worden vervangen. Een goed moment om ook te kijken naar de inrichting van de Dorpsstraat. Op deze pagina leest u meer over de stand van zaken rondom de herinrichting van de Dorpsstraat.

Definitief ontwerp vastgesteld

Na een intensief participatieproces heeft het college van burgemeester en wethouders in augustus 2020 het definitieve ontwerp voor de gehele Dorpsstraat vastgesteld. Voor de zomer van 2019 vond de eerste bewonersbijeenkomst plaats en nu ligt er een breed gedragen ontwerp voor de herinrichting voor de Dorpsstraat van Enter.

Meer groen, veiliger voor alle weggebruikers en op z’n minst evenveel parkeervakken. Dat waren belangrijke uitgangspunten uit de eerste bijeenkomsten ruim een jaar geleden. Allemaal onderwerpen die terugkomen in het nieuwe ontwerp.

De parkeervakken die nu nog verspreid zijn over de linker- en rechterkant van de weg, worden zoveel mogelijk aan één zijde van de straat gerealiseerd. De nieuwe parkeervakken aan het Middenplein zorgen voor voldoende parkeerruimte in het centrum. Daarnaast komt er meer ruimte voor het parkeren van fietsen en worden er extra bomen geplant waar mogelijk. De wegverspringingen die kenmerkend zijn voor de huidige Dorpsstraat verdwijnen.

Belangrijkste kruising vanaf 7 september dicht

De werkzaamheden aan de noordzijde zijn inmiddels al enige tijd bezig en dat levert ook de nodige hinder op voor het verkeer. Vanaf 7 september gaat de aannemer beginnen met de kruising Bornerbroekseweg-Rijssenseweg. Die kruising zal naar verwachting zes weken dicht zijn door de werkzaamheden. Het gemotoriseerd verkeer wordt opgeleid. Voetgangers en fietsers (lopend, met fiets aan de hand) kunnen de werkzaamheden wel passeren.

3D-visualisatie

Letink Design heeft 3D visualisaties gemaakt van de nieuwe straatinrichting. U kunt deze bekijken via de volgende link: www.virtualletink.nl/clients/ntp-dorpsstraat4. Via de link kunt u virtueel op een aantal plekken in de Dorpsstraat gaan staan om van daaruit zowel de bestaande als de nieuw ontworpen situatie te bekijken.

Co-creatiegroep

In september 2019 is er op basis van aanmeldingen een co-creatiegroep samengesteld bestaande uit ondernemers, pandeigenaren en bewoners van de Dorpsstraat. De eerste ideeën voor de vernieuwde Dorpsstraat staan inmiddels op papier. De co-creatiegroep werkt samen met landschapsarchitect Oosterink aan het ontwerp van een vernieuwde Dorpsstraat. Stap voor stap wordt toegewerkt naar een definitief ontwerp zodat de vernieuwde Dorpsstraat echt een project van en voor Enter wordt.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de Dorpsstraat? Dat kan via deze website of de omgevingsapp van aannemer NTP op uw mobiele telefoon. U kunt de app vinden in de app store als u zoekt op: Dorpsstraat Enter. Heeft u vragen of suggesties over de herinrichting van de Dorpsstraat? Dan kunt een mail sturen naar bouwteamenter@gmail.com.