Herinrichting Karel Doormanstraat, Trompstraat en de Evertsenstraat in Wierden

In de Karel Doormanstraat, M.H. Trompstraat en de J. Evertsenstraat in Wierden moet de riolering vervangen worden. Voor de gemeente was dat een natuurlijk moment om samen met de bewoners kritisch te kijken naar de inrichting van deze straten - en aan te passen waar nodig.

Samen met de bewoners                                                                        

Tijdens een buurtavond op 11 oktober 2018 hebben bewoners suggesties en ideeën ingebracht. Aan de hand daarvan hebben we gekeken hoe we de ideeën en suggesties in de straten in konden passen en hebben we een voorstel uitgetekend. Dat voorstel hebben we op 16 januari 2019 tijdens een inloopavond voorgelegd aan inwoners. Omdat daar naar voren kwam dat de bewoners verbreding van de straten niet zien zitten, is het ontwerpvoorstel daarna weer aangepast. Het definitieve ontwerp vindt u onder 'tekeningen'.

Wat gaat er gebeuren?

  • Om de snelheid van automobilisten af te remmen, worden er een aantal drempels geplaatst. Op de kruising Karel Doormanstraat, M.H. Trompstraat en J. Evertsenstraat komt een drempel en op de kruisingen met de Dokter G.H. Beensweg worden drempelplateaus aangelegd.
  • In de Karel Doormanstraat worden de parkeervakken verbreed. De vuilniswagen staat daar vanwege de smalle doorgang regelmatig vast. Door de parkeervakken te verbreden ontstaat er meer ruimte op de rijbaan zodat de vuilniswagen zonder problemen de containers kan legen.
  • In de M.H. Trompstraat en de J. Evertsenstraat blijft de inrichting gelijk.
  • Daarnaast wordt er in alle straten nieuwe verlichting geplaatst.

Tekeningen

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen op 20 augustus 2019 op de kruising Karel Doormanstraat / Dr. Beensweg. Karel Doormanstraat wordt dan afgesloten voor doorgaand verkeer.