Herinrichting Nijverdalsestraat (Wierden)

In augustus 2017 zijn we begonnen met de herinrichting van de Nijverdalsestraat in Wierden. De straat voldeed niet meer aan de eisen die gesteld worden aan dit soort wegen. Bovendien was de riolering aan vervanging toe.

Het deel Nijverdalsestraat vanaf De Bongerd tot aan de Landmanstraat is inmiddels klaar. Op 15 januari 2018 start de aannemer met het deel tussen de Landmanstraat en het spoor.

Aanwonenden intensief betrokken

Tijdens de eerste informatiebijeenkomst in 2016 was de opkomst erg groot en zijn er veel ideeën aangedragen. De buurt had een duidelijke wens om mee te werken aan het vernieuwen van de straat. Er is een klankbordgroep ingesteld, die intensief heeft meegedacht over het ontwerp en over de wensen van aanwonenden. Daarnaast nemen er twee aanwonenden deel aan het wekelijkse overleg met de aannemer. De inbreng van bewoners heeft tot nieuwe inzichten en oplossingen geleid, zoals een betere fasering van de werkzaamheden, hergebruik van materialen en extra klimaatmaatregelen. Het eindontwerp is veel duurzamer geworden dan het oorspronkelijke plan.

Focus op duurzaamheid

Naast verkeerveiligheid en een fijne leefomgeving ligt de focus op duurzaamheid.

 • Energie & klimaat
 • Materiaalgebruik en grondstoffen
 • Duurzame bereikbaarheid
 • Water en bodem
 • Openbaar groen en ruimte
 • Leefomgeving
 • Kosten en waarde (Lifecycle Costs)
 • People (sociaal duurzaam)

Planning werkzaamheden Nijverdalsestraat (fase 2)Planning werkzaamheden

 • 15 januari 2018 - 23 maart 2018: (deel Landmanstraat -Autobedrijf 't Loo) we beginnen bij het kruispunt met de Landmanstraat.
 • 25 maart 2018 - 6 juli 2018: we verwachten dat we dan beginnen met het gedeelte tussen de Autobedrijf 't Loo en het spoor.

Wegafsluitingen

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moeten we de Nijverdalsestraat gedeeltelijk afsluiten:

 • 15 januari 2018 - 23 maart 2018: Nijverdalsestraat van de Landmanstraat tot aan Autobedrijf 't Loo

Tekeningen

Kom eens kijken!

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bent u vanaf 15 januari 2018 elke woensdagmiddag tussen 16:00 uur en 16:30 uur van harte welkom in de bouwkeet op de hoek Nijverdalsestraat - De Marke. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de uitvoering van de werkzaamheden.