Hoe kunt u meepraten over besluiten van de gemeente?

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van van plannen (beleid) betrekken wij inwoners waar mogelijk. U kunt inspraak hebben in een door de gemeente ontworpen plan of u kunt meepraten nog voor dat er een plan is. Dat hangt af waarover het gaat. De meeste mensen komen wel eens in het gemeentehuis. Maar eigenlijk komen ze er veel te weinig. In dat gemeentehuis worden namelijk beslissingen genomen die u direct of indirect aangaan. Dat het bestuur dat begrijpt, blijkt wel uit de manier waarop in Wierden de inwoners betrokken worden bij de besluitvorming. U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij het werk dat de gemeente doet.

Online meepraten over actuele onderwerpen

Op wierden.ikpraatmee.nl kunt u online meepraten over alles wat in onze gemeente speelt. Als u zich aanmeldt, vragen wij u regelmatig naar uw mening, ideeën of ervaringen. U weet namelijk als geen ander wat de gevolgen van ons beleid zijn voor onze inwoners. Uw input helpt ons om beslissingen te nemen, overe alle mogelijke onderwerpen. Praat dus mee!

Naar wierden.ikpraatmee.nl

Spreekrecht in informatierondes

Invloed uitoefenen op de beslissingen van het bestuur kan ook door het bezoeken van de vergaderingen van de informatierondes Grondgebied en Bestuur Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling. Deze vergaderingen zijn openbaar en het aanwezige publiek wordt in de gelegenheid gesteld over de agendapunten mee te praten.

Gemeenteraadsleden benaderen

U kunt ook contact opnemen met de leden van de gemeenteraad

E-mail of brief schrijven aan het bestuur

U kunt een epmail of brief schrijven aan het gemeentebestuur (de gemeenteraad en/of het college van burgemeester en wethouders). U kunt mailen naar gemeente@wierden.nl of een brief schrijven naar postbus 43, 7640 AA Wierden. 

Contact opnemen met een medewerker

U kunt contact opnemen met de medewerkers die met uw zaak bezig zijn. Het is verstandig daarvoor een afspraak te maken. Dat kan vaak via de loketten. Dan weet men dat u komt, waarvoor u komt en het gesprek kan in alle rust plaatsvinden.

Verenigingen voor plaatselijk belang

In het buitengebied van de gemeente Wierden zijn vijf verenigingen voor gemeenschappelijk belang. Deze onafhankelijke verenigingen behartigen de belangen van de mensen die in ‘hun’ gebied wonen en werken.

Elke vereniging voor gemeenschappelijk belang vult dat op zijn eigen manier in, maar allemaal worden ze geraadpleegd als de gemeente beleidsplannen ontwikkelt die hun gebied betreffen. Verder zitten ze bij grote projecten in klankbordgroepen, waardoor ze al in een vroeg stadium mee kunnen denken.

Zoek een vereniging voor plaatselijk belang in de digitale gemeentegids