Informatiemarkten Toekomstvisie uitgesteld

Update 16 november 2021: 

In verband met de coronamaatregelen de kunnen de geplande informatiemarkten van 22 november, 29 november en 1 december 2021 helaas niet doorgaan. Deze informatiemarkten moeten we uitstellen. Als we weten wanneer deze wel gehouden kunnen worden, laten we dat weten. Onze excuses voor het ongemak.

Praat u met ons mee over de Toekomstvisie? 
Kom naar onze informatiemarkten! 

Welke kant moet het op met de toekomst van de gemeente Wierden? Dat horen we graag van u! Meer dan 1100 inwoners hebben de enquête over de toekomstvisie van onze gemeente ingevuld. Een mooi aantal waar we erg blij mee zijn. De uitkomsten nemen we mee in de op te stellen toekomstvisie. Als de rapportage van de enquête gereed is dan plaatsen we deze op de website, naar verwachting voor 10 november. Ondertussen zetten we de volgende stap om input op te halen. We gaan graag in gesprek met onze inwoners over thema’s die belangrijk zijn voor de toekomst van de gemeente Wierden. Hiervoor organiseren we op verschillende locaties informatiemarkten.

Wanneer en waar vinden de informatiemarkten plaats?

Hoe laat zijn de informatiemarkten?

De markten zijn van 19.00 tot 21.30 uur. Binnen dit tijdsblok bent u van harte welkom om langs te komen!

Aanmelden

Aanmelden voor de informatiemarkten is niet nodig. U kunt naar een markt die in uw eigen kern wordt gehouden komen, maar bent zeker ook welkom op een markt in een van de andere kernen.

Wat kunt u verwachten als u naar de informatiemarkt komt?

Ieder thema dat onderdeel uitmaakt van de toekomstvisie heeft een eigen stand/tafel. De thema’s die onderdeel uitmaken van de toekomstvisie zijn:

Buitengebied • Opwekking en gebruik van duurzame energie • Natuur, landschap en openbaar groen • Ondernemen en werken • Participatie • Sociale leven • Verkeer • Wonen.

Bij iedere stand/tafel heeft u de mogelijkheid in gesprek te gaan met een lid van de denktank en/of medewerker van de gemeente. U bent welkom om bij ieder thema langs te gaan, maar mag natuurlijk ook één thema uitkiezen.

U deelt zelf uw mening, idee of wens over een thema of u krijgt een vraag of stelling voorgelegd die afgeleid is van de uitkomst van de enquête. Het belangrijkste is dat, op welke wijze dan ook, u de ruimte heeft om vragen te stellen en ideeën mee te geven voor de toekomstvisie. Wat ons betreft kan het alle kanten op!

Komt u ook?

U bent van harte welkom op één van onze informatiemarkten. Aanmelden is niet nodig. Vanwege de huidige coronamaatregelen is bezoek aan de informatiemarkt alleen mogelijk op vertoon van uw coronatoegangsbewijs. Wij houden ons aan de maatregelen, maar sluiten niemand uit om mee te praten over de toekomstvisie van de gemeente Wierden. Mocht u, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn een bezoek te brengen aan de informatiemarkt maar ons wel extra input willen geven of met ons in gesprek willen gaan? Dat kan! Laat ons dit dan weten en stuur een mail naar toekomstvisie@wierden.nl