Klimaatadaptatie

Wat is klimaatadaptatie?

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en hevige stortregen. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden zijn aanpassingen in onze leefomgeving noodzakelijk. Klimaatadaptatie betekent dat de leefomgeving zo wordt ingericht dat de samenleving minder kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte, hitte of overstromingen.

De Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Eén van de belangrijkste ambities is om in 2020 te beginnen met veranderingen, zodat in 2050 heel Nederland bestendig is ingericht tegen de gevolgen van klimaatverandering. De gemeente Wierden werkt daar hard aan mee!