Klimaatatlas

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart.

De atlas is opgebouwd uit verhalen en beelden uit  Twente, aangevuld met lokaal kaartmateriaal. De klimaatatlas kan tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk maken. Het is belangrijk te realiseren dat de kaart niet de huidige situatie weergeeft, maar de verwachte effecten van klimaatverandering in de toekomst als we geen actie ondernemen.

Klimaatatlas

Waarvoor wordt de klimaatatlas gebruikt?

De klimaatatlas is samengesteld om met elkaar het gesprek aan te gaan om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen extreme weersomstandigheden.Een gezamenlijke aanpak is noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, het waterschap of de provincie moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen.

In februari 2020 wordt de gemeenteraad bijgepraat over de klimaatatlas en de mogelijke gevolgen van toekomstige weersextremen voor de gemeente Wierden. Vervolgens worden in de dorpen Wierden en Enter gesprekken gevoerd met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden die met name gericht zijn op wateroverlast. In het landelijke gebied wordt meer aandacht besteed aan de droogteproblematiek. Uiteindelijk worden de uitkomsten van de verschillende sessies eind 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Veelgestelde vragen

De klimaatatlas vertelt het verhaal van een veranderd klimaat in Twente in tekst en beeld. Daarnaast bevat de klimaatatlas zeer gedetailleerde kaarten die vanuit een technisch oogpunt zijn gemaakt. Om deze kaarten te verduidelijken hebben wij een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Documenten: