Landinrichting

Landinrichting is bedoeld om de inrichting van het landelijk gebied te verbeteren. In Wierden zijn er twee gebieden: landinrichting Rijssen en landinrichting Enter. Door bijvoorbeeld herverkaveling kunnen in combinatie met het aankopen van grond verschillende doelen in het landelijk gebied worden gerealiseerd. Zo komt er meer bos en natuur, wordt het wandel- en fietspadennet uitgebreid, ruilen agrariĆ«rs hun verder weg gelegen wei- en akkerlanden voor percelen dichter bij huis en wordt het landschap in zijn oude glorie hersteld.

De provincie Overijssel heeft een landinrichtingscommissie ingesteld die in de verschillende gemeenten verantwoordelijk is. De landinrichting wordt uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) in overleg met verschillende partijen: bewoners, boeren, organisaties, natuur- en milieu-instanties, enz.

In Wierden zijn twee gebieden ingesteld: landinrichting Rijssen en landinrichting Enter.

Landinrichting Rijssen

Een belangrijk deel van de landinrichting Rijssen ligt binnen de gemeente Wierden. Het gaat om Rectum, Notter-Zuna en een klein gedeelte van Rijssen-West. In 2000 is begonnen met de uitvoering van Rectum en de landinrichting voor dit gebied is inmiddels bijna afgerond. Als laatste deelgebied volgt Rijssen-West.

Meer informatie: www.landinrichtingrijssen.nl

Landinrichting Enter

De landinrichting Enter omvat in de gemeente Wierden ruwweg het zuidelijk gebied van de gemeente, rondom Enter (waaronder Ypelo en Enterbroek).

Meer informatie: www.landinrichtingenter.nl

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.