29 juni en 30 juni raadsvergadering

Op beide data vergaderen ze in de raadszaal van het gemeentehuis, zonder publiek.

29 juni raadsvergadering

Op maandag 29 juni is er om 19.30 uur een raadsvergadering in de raadszaal van het gemeentehuis in Wierden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:

  • BeĆ«indigen huur perceel Mettenkampsweg 5 in Enter en bouwkundig aanpassen gebouw

Discussiestukken:

  • Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Soweco
  • Vaststellen bestemmingsplan Centrum Enter, herziening Dorpsstraat 57

Vanwege de coronamaatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden. Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 19.30 uur via www.wierden.nl/uitzending. De documenten bij agendapunten vindt u op www.wierden.nl/raadsvergaderingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@wierden.nl.

30 juni raadsvergadering

Op dinsdag 30 juni vergadert de gemeenteraad van Wierden vanaf 13.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.  Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Hamerstukken:

  • Vaststelling actualisatie exploitatieopzetten 2020

Discussiestukken:

  • Jaarverslag en jaarrekening 2019
  • Nota Meerjarenbeleid

Vanwege de coronamaatregelen wordt deze raadsvergadering zonder publiek gehouden. Wilt u de raadsvergadering bekijken? Dat kan vanaf 13.30 uur via www.wierden.nl/uitzending. De documenten bij agendapunten vindt u op www.wierden.nl/raadsvergaderingen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@wierden.nl.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u q u c o c a l o c u h o r i