39 sollicitanten burgemeesterschap Wierden

Dit item is verlopen op 01-07-2019.

Afgelopen vrijdag sloot de sollicitatietermijn.

39 personen hebben bij Commissaris van de Koning Heidema hun interesse kenbaar gemaakt voor het burgemeestersambt van Wierden. Tussen de sollicitanten bevinden zich 11 vrouwen en 28 mannen. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 40 en 62 jaar.

Achtergrond sollicitanten

28 kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, 11 sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Van 2 kandidaten is de politieke kleur niet bekend of is er geen partijlidmaatschap, 11 kandidaten zijn lid van de VVD, 6 van het CDA, 4 van de CU, 4 van D66, 4 van GroenLinks en 4 van de PvdA, 3 van een lokale partij, en 1 kandidaat is lid van de SGP.

Vacature

De sollicitatietermijn liep van 31 januari tot 22 februari 2019. Het burgemeestersambt in Wierden is per 1 juni a.s. vacant door het vertrek van burgemeester Henk Robben.

Hoe verder

De gemeenteraad heeft op 29 januari het profiel voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad een selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat voor Wierden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in juni 2019 kan beginnen.

Reacties (0)