Aanpak eikenprocessierups gemeente Wierden

De eikenprocessierups vormt de afgelopen jaren een ernstig probleem. De gemeente doet haar best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De rupsen eten niet alleen de boom kaal, maar hebben ook invloed op de gezondheid van mens en dier. Het negatieve effect van deze soort heeft te maken met de stekelharen die de oudere rupsen in grote hoeveelheden bij zich dragen. De afweerharen bevatten giftige substanties die bij personen die daar gevoelig voor zijn, symptomen veroorzaken van een milde irritatie tot een ernstige allergische reactie.

Bestrijding

De gemeente Wierden zorgt voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen in gebieden met veel publiek. De bestrijdingswijze is het wegzuigen van nesten uit bomen. Bij scholen, drukke fietspaden en de binnen de bebouwde kom wordt eerst bestreden. Het beheersbaar houden van de hinder is het doel en niet het 'wegbestrijden' van de rups. Belangrijk is dat er bestreden wordt op plaatsen waar veel mensen komen. Buiten de bebouwde kom beheersen en bestrijden we langs de drukke recreatieve fietsroutes. Het aantal meldingen is afgelopen periode extreem hoog. Het kan nu wel vier tot vijf weken duren voordat de nesten worden bestreden.

Prioritering

De overlast wisselt sterk in de afgelopen jaren. Door de aandacht via de media, facebook en diverse artikelen in de krant krijgen we extreem veel meldingen binnen. De periode van overlast is van eind mei tot eind juli. Intern zijn de frontoffice, gebiedsbeheerders en de medewerker Groen & Landschapsbeheer er bij betrokken. Door de vele evenementen (Avondvierdaagse, Wiezoloop) krijgt de gemeente extra meldingen binnen. De meldingen worden geregistreerd en beoordeeld op prioriteit. Waar nodig worden bomen voorzien van linten met de tekst ‘pas op! eikenprocessierups’. De meldingen met de hoogste prioriteit worden op de app gezet. De aannemer, de gebiedsbeheerder en de beheerder zitten in deze appgroep. Deze meldingen worden waar mogelijk met spoed behandeld. De overige meldingen komen op een lijst. Op dit moment gaat het om ongeveer 45 straten. De aannemer werkt deze lijst af en wekelijks stuurt hij de gemeente een overzicht van de straten die zijn behandeld.

Preventief bestrijden

Bij de bestrijding van eikenprocessierups is het ook mogelijk om preventief te bestrijden. De bestrijdingsmaatregelen worden gekozen op basis van:

1) de ernst van de aantasting

2) de tijd van het jaar en de ontwikkelingsfase van de plaagpopulatie

3) de gezondheidsrisicofactoren voor omliggende bewoning en gebieden met dieren

Jonge rupsen kunnen worden bestreden met bespuiting met een biologisch bestrijdingsmiddel. De werkingsduur is afhankelijk van de weersomstandigheden maar is gemiddeld een week. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bestrijdingsmethode met insectenparasitaire aaltjes. Deze methode is ook effectief maar de bestrijdingsduur is maximaal 24 uur waardoor veel rupsen kunnen ontsnappen. De effectiviteit kan daardoor tegenvallen. De rupsen kunnen namelijk ook pas na 24 uur in aanraking komen met de aaltjes. Deze zijn dan niet meer effectief. Hoewel de gemeente biologische bestrijdingsmiddelen gebruikt die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu worden de plaatsen waar wordt gespoten wel bekend gemaakt.

Als nesten en spinsels zijn verstrooid, is het noodzakelijk deze resten zorgvuldig weg te halen om te voorkomen dat irriterend materiaal later een probleem wordt in de gebieden waarin mensen zich verplaatsen of wanneer deze gebieden worden gebruikt voor grazende dieren en /of veevoer. Grote koloniën of nesten kunnen het beste worden verwijderd door deze op te zuigen of weg te branden. Oudere nesten en restanten van spinsels kunnen verscheidene jaren hun irriterende eigenschappen behouden.

Biodiversiteit (bloemenweides, bloembollen e.d.) kunnen als natuurlijke vijanden extra helpen de rups te bestrijden. Het ophangen van nestkastjes voor bijvoorbeeld mezen kan ook bijdragen de hoeveelheid eikeprocessierupsnesten te beperken.

Samenvattend

We komen niet meer van de eikenprocessierups af en moeten het probleem beheersbaar houden. De gegevens (meldingen per straat, gebied) die we de afgelopen jaren hebben verzameld kunnen we goed gebruiken om waar mogelijk ook preventief te bestrijden. Wanneer er op het juiste moment wordt gespoten, kan dit veel werk schelen en is het mogelijk ook nog goedkoper. Het wegzuigen van de nesten gaat erg langzaam en is kostbaar. Bij preventieve bestrijding moet rekening gehouden worden dat niet alles wordt bestreden en dat er alsnog nesten in de bomen kunnen komen.

Wilt u melding doen van een eikenboom met eikenprocessierups? Dat kan via loket Bouwen en wonen: 0546-580 838 of mail naar bouwenenwonen@wierden.nl.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e x e j a k e g o x o m o q a
Voer de letters in die onder de cijfers 11 en 14 staan. (verplicht)