Aanslag gemeentelijke heffingen 2018

Dit item is verlopen op 30-04-2018.

Op 27 februari 2018 worden de aanslagen gemeentelijke heffingen verstuurd. De meeste mensen vinden de aanslag dus de komende week in de brievenbus.

Wie krijgen een aanslag?

Iedereen die eigenaar of gebruiker is van een onroerende zaak in de gemeente Wierden krijgt een aanslag. Niet alleen gebouwde eigendommen, zoals een woning of een bedrijfspand, zijn onroerende zaken. Ook een pand in aanbouw of een stuk grond is een onroerende zaak.

In het belastingjaar 2018 biedt de gemeente Wierden inwoners de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen ook via MijnOverheid te ontvangen. Hebt u zich geregistreerd voor de berichtenbox van MijnOverheid dan ontvangt u de aanslag 2018 niet alleen via de post, maar ook in de berichtenbox van MijnOverheid. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten. Inwoners met een registratie voor de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen de aanslag in de toekomst niet meer via de post. Steeds meer producten van de gemeente Wierden zullen aangeboden worden via de berichtenbox van MijnOverheid.
 

Wat kan er op de aanslag staan?

De volgende informatie kan op de aanslag gemeentelijke heffingen staan:

  • WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)
  • OZB (onroerende-zaakbelasting)
  • rioolheffing
  • afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Hiervoor wordt in 2018 geen aanslag meer opgelegd. De hondenbelasting is per 1 januari 2018 afgeschaft.

Afvalstoffenheffing

als u gebruiker bent van een zelfstandige woonruimte betaalt u het vaste bedrag voor afvalstoffenheffing. Het maakt niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet. Belangrijk is dat er afval kan ontstaan.

Op de aanslag is alleen het vaste bedrag voor 2018 opgelegd (tarief één- of meerpersoons huishouden). Het variabele deel voor 2018 brengen we in rekening op de aanslag van 2019. U kunt dan zien hoe vaak in 2018 daadwerkelijk uw container met restafval is aangeboden, of door u een vuilniszak naar de ondergrondse verzamelcontainer is gebracht en wat u daarvoor moet betalen. Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden) wordt het variabele deel voor 2018 eerder opgelegd.

Vast bedrag 2018

Het tarief voor éénpersoonshuishoudens is € 49,80 en het tarief voor meerpersoonshuishoudens bedraagt € 151,20.

Variabele deel 2018

U betaalt € 5,00 per keer dat de grijze container wordt aangeboden. Maakt u gebruik van de verzamelcontainer (o.a. hoogbouw) dan betaalt u € 1,00 voor elke vuilniszak die wordt aangeboden.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Met ingang van oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Voor meer informatie: raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Sommige aanslagen later

Nog niet alle aanslagen worden verstuurd. Een klein aantal inwoners krijgt de aanslag later. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het nog niet bekend zijn van de WOZ-waarde.

Waarom is de WOZ-waarde anders dan vorig jaar?

Ieder jaar waardeert de gemeente alle onroerende zaken opnieuw. Daarom is de waarde vaak niet gelijk aan de vorige. De hoogte van de WOZ-waarde is misschien anders dan u had verwacht. Dat komt omdat de Wet WOZ voorschrijft dat de waarde in 2018 moet zijn vastgesteld naar de waardepeildatum (prijspeil) 1 januari 2017, dus van ongeveer een jaar geleden.
 

Het kan heel goed zijn dat uw woning inmiddels meer of minder waard is. Volgend jaar (in 2019) wordt op de aanslag zichtbaar wat uw eigendom op 1 januari 2018 waard is. De WOZ-waarde van 2018 heeft u nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2018. Bewaart u de aanslag dus goed. De Waarderingskamer ziet toe op correcte toepassing van de wettelijke voorschriften. De gemeente heeft goedkeuring van de Waarderingskamer gekregen om de aanslagen te verzenden.

Meer informatie over de WOZ vindt u op www.wozinformatie.nl .

Online taxatieverslag raadplegen?

Wilt u het taxatieverslag inzien met daarin de gegevens die zijn gebruikt ter onderbouwing van uw WOZ-waarde? Ga dan vanaf 28 februari naar https://woz-portaal.wierden.nl . Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig. Het gebruik van WOZ-portaal is alleen mogelijk voor degene aan wie de aanslag gericht is.

Inzien WOZ-waarde

U kunt uw eigen WOZ-waarde (maar ook die van elke willekeurige woning in Nederland) bekijken op de site van het WOZ waardeloket: https://www.wozwaardeloket.nl. U krijgt van de woning die u selecteert de WOZ-waarde te zien en de openbare gegevens die bekend zijn bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De gegevens in het WOZ-waardeloket worden periodiek bijgewerkt vanuit de landelijke voorziening WOZ. Er kan enige vertraging optreden voordat de huidige gegevens in te zien zijn op WOZ-waardeloket.

Hoe kan ik betalen?

Als u met acceptgiro’s betaalt, dan kunt u in twee keer betalen. Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan wordt het bedrag in tien maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Heeft u nog geen automatische incasso afgegeven, dan kunt u dat doen met het machtigingsformulier dat u bij de aanslag vindt. 

Kwijtschelding

Het is mogelijk om onder bepaalde omstandigheden kwijtschelding van de aanslag te krijgen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het loket Belastingen in het gemeentehuis. Een verzoek om kwijtschelding moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag bij de gemeente worden ingediend. Als u in 2017 gehele kwijtschelding van belastingen hebt gekregen hoeft u geen formulier voor kwijtschelding aan te vragen. De gemeente bekijkt, via toetsing van bestanden van de belastingdienst, de RDW en het UWV of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Mocht dit niet het geval zijn dan sturen wij u een formulier toe.

U bent het niet eens met de aanslag?

Belt u dan met het loket Belastingen, telefoon (0546) 580 826. Wij kijken dan samen met u wat de reden is. Een telefoontje kan soms een bezwaarschrift voorkomen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw aanslag of met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Informatie over bezwaar maken vindt u ook op de achterkant van het aanslagbiljet. U kunt ook digitaal bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via https://woz-portaal.wierden.nl . Hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het loket belastingen. Bovendien vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen op onze website.

Verordeningen

Reacties (2)

Door Anna, 27 02 2018 om 18:33
Hoe kan het rekeningnummer voir de afschrijvingen van de automatische incasso gewijzigd worden
Door Linda van der Hauw, 01 03 2018 om 14:30
Beste Anna, Bedankt voor uw bericht. Helaas kunnen we u per mail niet bereiken want we krijgen de mail retour. Kunt u ons mailen op belastingen wierden.nl of bellen naar telefoonnummer 0546 580 826 zodat een collega u verder kan helpen.
Met vriendelijke groet, Linda van der Hauw - Team communicatie gemeente Wierden