Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2021

Woensdag 24 februari versturen wij de aanslagen gemeentelijke heffingen 2021.

Op het aanslagbiljet staan gemeentelijke heffingen, zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast staat op het aanslagbiljet ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw en/of grond (= WOZ-beschikking). Bij uw aanslagbiljet zit ook een folder met aanvullende informatie over de verschillende rubrieken die vermeld worden op het aanslagbiljet, informatie over de verschillende tarieven en heffingen maar ook over betaling en kwijtschelding. 

Folder met toelichting

Daarnaast vindt u op onze website aanvullende informatie over het aanslagbiljet, de gemeentelijke belastingen en/of de WOZ-waardebepaling.

Vragen?

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is een bezoek aan het gemeentehuis alleen mogelijk als u vooraf een afspraak maakt. Heeft u over uw aanslagbiljet vragen, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met het Loket Belastingen (tel. 0546 580 826 of belastingen@wierden.nl

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 11 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
e k a f a z o p o d i s e v o