Aanslagbiljet gemeentelijke heffingen 2022

Woensdag 23 februari versturen wij de aanslagen gemeentelijke heffingen 2022.

Op het aanslagbiljet staan gemeentelijke heffingen, zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast staat op het aanslagbiljet ook de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, bedrijfsgebouw en/of grond (WOZ-beschikking). In de enveloppe vindt u ook een folder met informatie over de verschillende rubrieken die vermeld worden op het aanslagbiljet. Informatie over de verschillende tarieven en heffingen, maar ook over betaling en kwijtschelding. 

Folder met toelichting

Daarnaast vindt u op onze website aanvullende informatie over het aanslagbiljet, de gemeentelijke belastingen en/of de WOZ-waardebepaling.

Vragen?

Heeft u over uw aanslagbiljet vragen, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met het Loket Belastingen (tel. 0546 580 826 of belastingen@wierden.nl). Wilt u een bezoek brengen aan het loket Belastingen? Bel dan van te voren met het lokt Belastingen om een afspraak te maken. 
 

Documenten:

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 14 en 9 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a s o w u r o k o z o c a w e