Adres gezocht

Dit item is verlopen op 21-06-2018.

De gemeente is op zoek naar een aantal personen die verhuisd zijn zonder dit aan de gemeente door te geven.

De onderstaande personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven:

  • De heer S. Ayhan, geboren op 2 november 1995
  • De heer G. Ayhan, geboren op 17 februari 1984
  • De heer G. Ayhan, geborenop 16 september 1982

Uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP)

Na uitvoerig onderzoek heeft het college van B&W vastgesteld dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij/zij ingeschreven staan. Daarom wordt/worden ze uitgeschreven uit de BRP:

  • Mevrouw P.M.M. van Zutphen, geboren op 27 december 1994

Wordt uw naam hier genoemd?

Neem dan contact op met gemeente waar u nu woont en vraag naar een medewerker van loket Burgerzaken. Ook verzendt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres. Voor meer informatie zie onze website: www.wierden.nl

Kent u degene die genoemd wordt?

Hebt u informatie over het adres van genoemde personen, wilt u dan contact opnemen met de gemeente? Mail naar: burgerzaken@wierden.nl of bel: 0546 -580 834.

Wat gebeurt er als u niet reageert?

Als wij binnen vier weken na het versturen van de brief geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij u uit de Basisregistratie Personen (BRP) met de melding ‘vertrokken met onbekende bestemming’. onder vermelding van: ‘vertrokken met onbekende bestemming’. Dit heeft wél gevolgen. U hebt dan administratief gezien een onbekend adres en woont daarmee niet meer in Nederland. Dat houdt ook in dat u geen beroep meer kunt doen op de sociale voorzieningen en geen officiële documenten meer kunt aanvragen in Nederland.

Reacties (0)