Adres gezocht

De volgende persoon is verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven:

  • De heer C.H.W. Verkouteren, geboren op 20-03-1970

Wordt uw naam hier genoemd?

Neem dan contact op met gemeente waar u nu woont en vraag naar een medewerker van loket Burgerzaken. Ook verzendt de gemeente een brief naar het laatst bekende adres. Voor meer informatie zie onze website: www.wierden.nl

Kent u degene die genoemd wordt?

Hebt u informatie over het adres van genoemde persoon, wilt u dan contact opnemen met de gemeente? Mail naar: burgerzaken@wierden.nl of bel: 0546 -580 834.

Wat gebeurt er als u niet reageert?

Als wij binnen vier weken na het versturen van de brief geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij u uit de Basisregistratie Personen (BRP) met de melding ‘vertrokken met onbekende bestemming’. onder vermelding van: ‘vertrokken met onbekende bestemming’. Dit heeft wél gevolgen. U hebt dan administratief gezien een onbekend adres en woont daarmee niet meer in Nederland. Dat houdt ook in dat u geen beroep meer kunt doen op de sociale voorzieningen en geen officiële documenten meer kunt aanvragen in Nederland.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 14 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u g o n u r i s i j o x u t i