Burgemeester: alleen samen krijgen we corona onder controle

Afbeelding burgemeester Doret Tigchelaar

(Datum: 29 september 2020)

Beste inwoners van de gemeente Wierden,

Mijn vorige brief aan u als inwoner van onze gemeente verscheen kort voor de zomervakantie.
Deze eindigde met de woorden: ‘Ga wijs op reis en blijf gezond’. Ik hoop oprecht dat het goed gesteld is met uw gezondheid en dat u heeft genoten van de vakantieperiode, ook al kende deze dit jaar waarschijnlijk een wat andere invulling. Misschien hoopte u, net als ik, dat tijdens de vakantieperiode het coronavirus voorgoed vertrokken was richting een onbewoond eiland. Een plek waar het rustig kon uitrazen en niet langer zorgt voor maatschappelijke problemen, economische schade of persoonlijk leed. Hoe fijn zou dat zijn, maar helaas het coronavirus is nog steeds in ons midden en de besmettingen nemen zorgelijk hard toe.

De intelligente lockdown ligt nog vers in ons geheugen. Een herhaling hiervan willen we graag voorkomen. Is dat ook mogelijk of is een tweede lockdown met alle gevolgen voor inwoners, ondernemers en de economie onvermijdbaar? Een vraag die misschien velen van ons op dit moment bezig houdt. Het antwoord op deze vraag ligt waarschijnlijk voor een groot deel bij ons zelf. We moeten kritisch zijn op ons eigen gedrag. Zelf onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het naleven van de basismaatregelen. Anderhalve meter afstand houden, veelvuldig handen wassen en thuisblijven als we ons niet lekker voelen. Dat blijven de belangrijkste uitgangspunten in de strijd tegen het coronavirus.

De basismaatregelen klinken zo simpel, maar in de praktijk blijkt naleving nog niet altijd zo gemakkelijk. En dat dit lastig is begrijp ik zeker. Ook in de gemeente Wierden constateren we dat naleving best een uitdaging kan zijn. Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat met regelmaat op pad om te kijken hoe het met de naleving van de coronamaatregelen gesteld is. Zo ook op een mooie zaterdag begin september. Op het programma stonden diverse bezoekjes aan horecagelegenheden en sportcomplexen. Conclusie na deze ronde was dat uitbaters en beheerders maatregelen treffen om de regels na te leven. Soms spreken ze bezoekers aan als regels worden overtreden, maar zij en onze BOA, worden soms hard uitgelachen als ze bezoekers attenderen op hun gedrag en het niet naleven van de maatregelen. Als meerdere waarschuwingen niet helpen, deelt onze BOA zo nu en dan een boete uit. Natuurlijk kan hij dat veel vaker doen, maar in het belang van het welzijn van onze inwoners zijn wij er veel meer bij gebaat dat mensen inzien dat ze door hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen het coronavirus.

Als we ons hiervan bewust zijn, is een tweede lockdown misschien nog te voorkomen. Dan kunnen we nog steeds naar het café op de hoek, een lekker potje tennissen, of slenteren over de markt. Dan blijft het ook mogelijk om een bezoek te brengen aan een familielid in het verzorgingstehuis of een wandeling te maken met een alleenstaande buurvrouw. Dit persoonlijke contact, dat kleine gebaar is voor deze doelgroep van onschatbare waarde. Juist in deze tijd voelen veel mensen zich eenzaam. We kunnen nu nog wat betekenen voor deze mensen. Er valt altijd wel iets te bedenken wat iemand leuk vindt en dat coronaproof kan plaatsvinden. Dat kan op elke willekeurige dag, maar ook tijdens de landelijke Week van de Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober. Zelf ga ik in die week, coronaproof, op de koffie bij een aantal inwoners en neem een lekker gebakje mee. Als voor eenzame medemensen een steuntje in de rug zo simpel kan zijn, draag ik hieraan graag een steentje bij. Tijdens de Week van de Eenzaamheid, maar ik hoop dat dit ook na die week tot de mogelijkheden blijft behoren.

Doret Tigchelaar
Burgemeester gemeente Wierden

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 15 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
u l i c i v a f i d o v i s a