Burgemeester: "gebruik uw gezond verstand"

(Datum: 19 mei 2020)

Beste inwoners van de gemeente Wierden,

Er moet mij iets van het hart. Als ik terugkijk naar de afgelopen periode waarin het coronavirus onder ons is, dan voel ik als burgemeester heel veel trots. Trots over de manier waarop we ons hebben aangepast aan de maatregelen die met hoog tempo werden ingevoerd, trots op hoe we met creatieve oplossingen er het beste van probeerden te maken en trots op het gemeenschappelijke gevoel dat overheerst in onze gemeente. Maar sinds de eerste versoepelingen zijn aangekondigd, maak ik me ook wat meer zorgen.

Ik merk dat steeds meer mensen de vrijheidsbeperkingen zat zijn en dat de randjes van wat wel en niet is toegestaan vaker worden opgezocht. Maar het is ontzettend belangrijk dat we juist in deze overgangsfase ons gezond verstand gebruiken en luisteren naar de adviezen die gegeven worden. Op anderhalve meter afstand met een groepje buiten zijn mag onder bepaalde voorwaarden, maar is het verstandig om te doen? Dat is de vraag die ik u allen mee wil geven. Denk na over de mogelijke gevolgen van wat u van plan bent en maak dan opnieuw uw afweging.

Op voorhand had ik het niet direct verwacht, maar het langzaam versoepelen van de regels blijkt moeilijker dan de regels strakker aantrekken. Er wordt nu een groot beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid en daar kan helaas niet iedereen even goed mee omgaan. Het is een belangrijk thema dat veel aandacht krijgt in de overleggen die ik heb met alle Twentse burgemeesters. De afgelopen periode was optreden tegen overtredingen in onze regio nagenoeg niet nodig, maar nu we zien dat steeds meer mensen de ruimte voelen soepeler met de regels om te gaan, zullen we daar scherper op moeten zijn.

Want uiteindelijk zijn die regels er niet voor niets. Er is nog steeds een noodverordening van kracht omdat we ons in een crisis bevinden. Het voorkomen van een tweede besmettingsgolf en het beschermen van kwetsbare groepen zijn nog steeds de belangrijkste doelen en die kunnen we alleen bereiken als we met elkaar ons gezond verstand blijven gebruiken. Dus vermijd drukte, houd afstand en werk zoveel mogelijk vanuit huis om zo het virus onder controle te houden.

Doret Tigchelaar,
Burgemeester gemeente Wierden

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 11 en 13 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a r a v o f o r o m a m e t i