Column burgemeester Robben: ‘Dat verklaar en beloof ik’

Dit item is verlopen op 21-03-2019.
Portret van burgemeester Robben

Gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester verklaren en beloven voordat zij hun werk beginnen dat zij getrouw zullen zijn aan de Grondwet.

Het afleggen van deze eed (of belofte) is een plechtig moment. Ik vind het een moment van grote betekenis. De Grondwet is immers de basis van onze democratie en de rechtstaat. De Grondwet beschrijft wat ons verbindt en is gestoeld op de Nederlandse waarden. Daarmee legt de eed het fundament voor het werk van de bestuurders zoals onze raadsleden.

Respect, waardering en dank

Dinsdagavond 27 maart 2018 komt er voor 9 raadsleden van onze gemeente een eind aan een boeiende en intensieve periode. Deze raadsleden hebben korter of langer deel uitgemaakt van de gemeenteraad. Zij hebben samen met de andere raadsleden 4 tot 17 jaar het bestuur gevormd van de gemeente. Op deze wijze hebben zij bijgedragen aan de vormgeving van onze omgeving. Zij bepaalden door hun inzet als raadslid mede onze welvaart en welzijn.

Door de verkiezingen op 21 maart 2018 komt er een eind aan hun inzet. Voor de meesten is het een vrijwillig afscheid. Het is mooi geweest. Voor een enkeling is het een gedwongen afscheid als gevolg van de verkiezingsuitslag.

Wat ook de reden van het afscheid is, deze mannen en vrouwen verdienen ons respect, onze waardering en onze dank. Zij hebben vele uren doorgebracht aan de vergadertafel, vele gesprekken gevoerd en duizenden pagina’s teksten bestudeerd om tot een afgewogen standpunt te kunnen komen. Complimenten en heel veel dank. 

Nieuwe raadsleden

Donderdag avond 29 maart 2018 worden er 9 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Mannen en vrouwen, jong en oud die vol gedrevenheid de komende jaren willen bijdragen aan het wel en wee van ons allen. Tijdens een plechtig moment zullen zij verklaren dat zij bij hun doen en laten getrouw zullen zijn aan de Grondwet. Dat is mooi en ik wens hen veel voldoening en succes. 

Reacties (0)