Column burgemeester Robben: De blaadjes vallen niet ver van de boom

Dit item is verlopen op 23-11-2018.
Portret van burgemeester Robben

Een blik naar buiten leert mij dat het volop herfst is.

In de tuin is de groei er uit en nemen de planten en struiken de mooie kleuren aan die bij dit jaargetijde horen. Uit mijn jonge jaren op de boerderij herinner ik mij uit deze tijd de geur van gerooide aardappelen en suikerbieten. Mooie beelden en herinneringen.

In mijn huidige werk is aan deze tijd van het jaar onlosmakelijk de begrotingsraad verbonden. De jaarlijkse vergadering van de gemeenteraad waarin de begroting, het budget, voor het komend jaar moet worden vastgesteld. Meestal een hele zit. Zo ook dit jaar. We begonnen dinsdag 7 november om 13.30 uur en gingen door tot ruim 20.00 uur. Toen was de begroting unaniem door de raad vastgesteld. Een mooi resultaat. De begroting 2018 moet door ons uiterlijk 15 november 2017 worden ingeleverd op het Provinciehuis in Zwolle. Dat gaat dus lukken.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Maar voor het zover was ging er veel aan vooraf. Allereerst moeten onze medewerkers alle gegevens die op ons af komen van de Rijksoverheid  doorrekenen om  te bekijken hoeveel geld er beschikbaar komt. Het grootste deel, 62 %, van onze inkomsten komt uit de kas van het Rijk. Het zogenaamde gemeentefonds. Vervolgens moeten de medewerkers alle geplande uitgaven op een rij zetten. Een belangrijk deel van de uitgaven liggen min of meer vast omdat er langjarige afspraken over gemaakt zijn.

De begroting moet sluitend zijn, inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn. Als er minder wordt uitgegeven dan er binnen komt is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dan kunnen we plannen maken en deze uitvoeren.

Keuzes maken

Nieuwe plannen zijn er altijd en er zijn ook altijd meer plannen dan de financiële ruimte die er is. En daar gaat de gemeenteraad over. De leden van de raad maken keuzes tussen de verschillende ideeën die er leven.  Ieder jaar een waardevol proces waarbij de leden van de raad proberen samen te bouwen aan een nog mooiere gemeente.

Belangrijke thema’s die dit jaar aan bod kwamen waren: Dorpsstraat Enter, het Middenplein in Enter, duurzaamheid, minimabeleid en het onderhoud van het groen. Bij dit laatste werd er ook aangedrongen op een oplossing voor het bladafval. Veel raadsleden spraken de wens uit dat het blad voortaan niet ver van de boom valt maar in de bladkorf belandt.

Reacties (0)