Column Burgemeester Robben: Vang je afval

Foto burgemeester RobbenSommige mensen herinneren zich wellicht nog de tijd dat het huishoudelijk en bedrijfsafval werd weggebracht naar een plek, een groot gat, op het erf of ergens in de buurt. ‘Zand er over’ en weg was het probleem. Dat was in die tijd helaas de heersende opvatting. Het is een teken van beschaving dat we daar nu op een heel andere manier mee omgaan. De afvalinzameling is een taak van de lokale overheid, van uw gemeente dus.  En zo kon het gebeuren dat we onlangs een boeiende en intensieve discussie in de gemeenteraad hadden over de toekomstige inzameling van afval. Een onderwerp dat ons allemaal raakt en waar we ook allemaal opvattingen over hebben. En als dan zo’n onderwerp onderdeel wordt van politieke besluitvorming ontstaat er een mooie dynamiek. 

Van afval naar grondstof

De basisgedachte achter de discussie is dat we afval niet langer moeten dumpen. We moeten afval gaan zien als grondstof. Het thema is dan ook ‘van afval naar grondstof’, afgekort VANG. Dat lijkt voor u misschien een ver van mijn bed show maar dat is het niet. Het raakt u direct omdat het gaat over het aantal afvalcontainers dat u straks, vanaf 2018, bij uw huis hebt staan. Over het aantal keren dat de containers geleegd worden en over de kosten die dat met zich meebrengt.

Hebt u ideeën?

Voor een deel zijn we in onze gemeente met elkaar al op de goede weg. Met plastic, glas, papier en gft boeken we mooie resultaten. Maar we leveren nog veel te veel restafval, de grijze container, aan. Op dit moment is dat 180 kilo per inwoner per jaar en dat moet naar hooguit 100 kilo in 2020. Het uiteindelijke streefgetal voor 2025 is 30 kilo. Dat is een behoorlijke opgave. Hoe dat moet en hoeveel dat kost daar praten we in de gemeenteraad de komende tijd verder over. Een interessant vraagstuk dat ook u raakt en waar u misschien ideeën over hebt. Aarzel niet om u te laten horen. Zonder u vangen we  het afval zeker niet.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a v e g o d i j e b i q o p u
Voer de letters in die onder de cijfers 10 en 11 staan. (verplicht)