Column burgemeester Robben: Welkom Wierden

Dit item is verlopen op 01-09-2018.
Foto van burgemeester Robben

Na een lange tocht vanuit Frankrijk met veel oponthoud onderweg reden we Wierden binnen. Het was een mooie vakantie geweest, maar als we de stoep bij ons huis oprijden geeft mij dat iedere keer weer een gevoel van “welkom terug”. Mooi dus om weer terug te zijn.

Afgelopen week organiseerden we in het gemeentehuis onder de noemer ‘Welkom Wierden’ een bijeenkomst om weer vol energie met elkaar aan de slag te gaan. Voor de medewerkers was er het ‘Welkom Wierden’ ontbijt – perfect verzorgd door ondernemers uit onze gemeente. Tijdens het ontbijt keken we vooruit op de komende periode, waarin weer veel op ons af komt.

Ronde-tafel-gesprekken

Tijdens deze bijeenkomst heb ik uitgelegd dat we onder de noemer ‘Welkom Wierden’ onze inwoners, u dus, de komende jaren (nog) meer gaan betrekken bij ons werk en de keuzes die we maken. Keuzes over vraagstukken binnen de gemeente willen we zo veel mogelijk door de inwoners zelf laten bepalen.

We gaan dit doen met behulp van ronde-tafel-gesprekken waarbij betrokkenen samen tot een oplossing komen. De medewerkers heb ik uitgedaagd daarbij zo veel mogelijk te redeneren vanuit het belang van de inwoners. Bij u leven immers veel goede ideeën over de verdere vormgeving van onze gemeente.

Wierden.ikpraatmee.nl

Tijdens het traject ‘Het verhaal van ons’ vorig jaar hebben velen van u actief meegedacht en meegesproken over de toekomst van de gemeente. Ook dit gaan we een vervolg geven met ‘Welkom Wierden’. Hiervoor is het digitale platform wierden.ikpraatmee.nl opgericht, dat we gebruiken om uw mening te vragen en om met u in gesprek te gaan. De komende tijd zullen we dit platform verder vormgeven en alle inwoners vragen er actief aan mee te doen.

U bent van harte uitgenodigd om mee te praten. U bent van harte welkom!

Reacties (0)