Column wethouder Lansink: Veilig verkeer

Dit item is verlopen op 07-04-2018.

Iedereen neemt deel aan het verkeer en iedereen heeft er een mening over. Wat zijn uw opvattingen over het verhogen van de veiligheid op de weg?

“Er zijn niet voor niets regels in het verkeer. Het is normaal dat je jezelf gedraagt als je de weg op gaat. Daarom blijven we ons inzetten voor een hardere aanpak van verkeershufters. Tenslotte wil je dat je kinderen veilig over straat kunnen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat gemeentelijke en provinciale wegen die onveilig zijn beter worden ingericht. Op die manier kunnen we samen het aantal ongelukken terugdringen.”

Beste lezer, dit zijn niet de woorden van uw wethouder, maar dit is wat Mark Rutte naar voren bracht tijdens een interview met Veilig Verkeer Nederland. Er zijn veel zaken die mensen bezighouden: verkeersveiligheid is een onderwerp dat leeft bij velen. Iedereen neemt deel aan het verkeer en iedereen heeft er wel een mening over. Wat zijn uw opvattingen als het gaat om het verhogen van de veiligheid op de weg?

Dorpsraden, plaatselijk belang en buurtverenigingen

Afgelopen weken is uw college in gesprek gegaan met dorpsraden, leden van het plaatselijk belang en buurtverenigingen. De agenda werd steevast voor een groot deel bepaald door zaken die met verkeersveiligheid te maken hebben. Het gaat dan vaak over technische oplossingen. Denk hierbij aan wel of niet aanleggen van drempels, wegversmallingen of het terugbrengen van snelheden door een andere inrichting van de weg. Ook het gedrag van de verkeersdeelnemers is besproken. Hierbij kwamen veel zaken aan bod: snelheid, gebruik van smartphones en alcoholgebruik in het verkeer.

Kwetsbare fietser

Of het nu gaat om kinderen die naar school fietsen of senioren die zich met een elektrische fiets verplaatsen, statistieken laten ons zien dat deze fietsers een bijzondere groep vormen. Zij zijn het meest kwetsbaar. Vandaar dat er nog meer gesprekken plaats gaan vinden met de gemeenteraad en in de tweede helft van dit jaar ook met u over de vraag: wat gaan we doen voor de fietser in Wierden en Enter?

Ik wens u veel veilige kilometers toe.

Reacties (0)