Column wethouder Slagers: Napels aan de Regge?

Dit item is verlopen op 31-01-2019.
Wethouder Slagers met een afvalcontainer

Sinds het prille bestaan van 2018 is ook het nieuwe afvalbeleid in de gemeente Wierden ingevoerd. Diftar.

De invoering van een nieuw beleid kent niet alleen maar voorstanders en brengt de nodige vragen, onrust en werk met zich mee. De meeste inwoners van de gemeente Wierden maken nu gebruik van drie verschillende containers. In een korte tijd zijn 17.000 containers uitgezet en gechipt, ondergrondse containers werden voorzien van een paslezer en er zijn nieuwe ondergrondse containers bijgeplaatst.

Maatwerk

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van inwoners hebben we maatwerk geregeld.  Zo bieden we oplossingen voor GFT- en verpakkingsafval voor onze hoogbouwbewoners, mensen met een medische indicatie, en jonge gezinnen.  Jonge gezinnen kunnen via hun afvalpas luierafval in één van de ondergrondse containers kwijt tegen betaling van 1 euro.  De pas kan geactiveerd worden na een belletje aan Twente Milieu.

De laatste belangrijke informatie over het nieuwe afvalbeleid  werd opgenomen in een kleurrijke folder en deze werd vlak voor kerst verzonden naar de inwoners van de gemeente Wierden. Iedereen ten gemeentehuize dacht een rustige kerstweek tegemoet te gaan.

Dat liep iets anders .......

Afvalkalender

De beloofde app en website werkten niet en daarom heeft Twente Milieu in allerijl alsnog een papieren versie laten drukken met afhaaldata voor het 1e kwartaal. Deze kalender is huis aan huis bezorgd.

En juist daar ging het mis. Een drukfout in de afvalkalender op een groot aantal adressen. Veel mensen bij Twente Milieu hebben zich nadien ingespannen om de inmiddels nieuwe correcte kalender te verspreiden. Omdat niet met zekerheid gezegd kon worden welke adressen een foute kalender hadden ontvangen, is de gehele mailing overgedaan en bezorgd. 

Pech na pech. Maar iedereen heeft zich maximaal ingezet om u alsnog te informeren en het was mooi om te zien hoe buren elkaar op de hoogte brachten.  Een mooi staaltje noaberschap!Zodra bekend is hoe de WEKELIJKSE inzameling van GFT gedurende de zomermaanden eruit ziet, wordt dit opgenomen in de app en website en volgt er een afvalkalender voor de rest van het jaar.

Sorry

Een aantal inwoners hebben schriftelijk hun vragen/opmerkingen/klachten kenbaar gemaakt.  De vragen zullen we beantwoorden, opmerkingen en klachten nemen we mee in de evaluatie. En natuurlijk laten we niemand met zijn afval zitten, zoals tien jaar geleden in Napels gebeurde.

Aan iedereen die tot nu toe overlast heeft ondervonden, zeg ik: sorry!

Van een collega-wethouder in een andere Twentse gemeente, waar Diftar in samenwerking met Twente Milieu al langer is ingevoerd, begreep ik dat daar, nadat de kinderziektes overwonnen waren, het hele systeem liep als een trein!

Toen ik vanochtend naar mijn werk reed stonden de juiste containers aan straat.  Een geruststellend beeld. Geen Napels aan de Regge!

Reacties (1)

Door Henk, 13 01 2018 om 18:34
Leuke poging om positief te zijn van onze wethouder.
We wachten echter al meer dan een maand op een antwoord op onze vragen . Vooral waarom het vastrecht voor onze alleenstaande buren 50 is en voor ons , onder verder dezelfde omstandigheden, als 2-
persoonshuishpuden 150
Naar mijn mening is 2x 50 100 en is er dus sprake van discriminatie en ongelijke behandeling mbt deze baatbelasting
Met vriendelijke groet
Henk Visscher