Column wethouder Span: Gedenken en vieren

Dit item is verlopen op 28-05-2018.
Foto van wethouder Span

Afgelopen week hebben we gevierd en herdacht. Eigenlijk gevierd, herdacht en gevierd. We mochten Koningsdag vieren op 27 april. Altijd een dag met veel feest en vreugde.

Een week later hebben we onze oorlogsslachtoffers herdacht tijdens dodenherdenking. Ieder jaar weer een indrukwekkend moment. En een dag later mochten we weer vieren. Vieren dat wij in vrijheid leven. Vieren en herdenken, twee verschillende zaken en zo met elkaar verbonden.

Afgelopen Koningsdag waren weer veel activiteiten georganiseerd in de gemeente. Veel ontmoetingen tussen de mensen, jong en oud. Op verschillende plekken was er de aubade, rommelmarkt, optocht, spelletjes, hardlopen, noem maar op. Een verbindende factor was, naast het feit dat de koning jarig was, de mens. Al deze activiteiten waren er niet zonder de mensen. De organiserende mens maar ook de deelnemende mens was van belang. De activiteiten op Koningsdag kunnen niet door gaan als er geen voldoende vrijwilligers zijn. Jong en oud is hiervoor nodig. Ieder mens kan en mag helpen.

Bij 4 en 5 mei is ook de mens en de verbinding tussen de mens van belang. Op 4 mei herdenken wij de oorlogsslachtoffers. De mensen die hun leven hebben gelaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook tijdens alle oorlogen en vredesmissies daarna. Dit herdenken kunnen wij alleen als mensen blijven vertellen wat er is gebeurd, lang geleden en kort geleden. Vooral de persoonlijke verhalen. Laten we deze verhalen blijven vertellen, zodat we blijven herdenken. Dat is mensenwerk. En dan kunnen we op 5 mei samen met alle mensen bij elkaar, de vrijheid vieren. En laten wij zorgen om in vrede te blijven wonen, daar zijn wij als mensen verantwoordelijk voor.

Ik hoop dat we als inwoner van Wierden hier het verschil kunnen blijven maken. De mens maakt het verschil, ook tijdens Koningsdag en 4 en 5 mei. Dat we blijven meedoen, dat we blijven gedenken, vieren en vertellen.

Reacties (0)