Column wethouder Span: Vrouwendag

Woensdag 8 maart was het internationale vrouwendag. Deze dag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. Op diverse plaatsen ter wereld wordt deze dag gevierd. Zo ook in Wierden. Vrouwen van Nu en de Wereldwinkel Wierden hadden samen een interessant programma opgesteld in het kader van deze dag. Het thema was “Power to de Vrouw!”

Tijdens de opening van deze middag heb ik gerefereerd aan het feit of een internationale vrouwendag voor ons, als vrouw, wel nodig is. De mensen die mij goed kennen weten dat ik niet zo van dat “vrouwengedoe” ben. De vraag “waarom een aparte vrouwendag” zou zo maar uit mijn mond kunnen komen. Mijns inziens kunnen vrouwen alles worden wat ze willen, als ze er voor gaan. De vrouwen van tegenwoordig staan hun mannetje (of vrouwtje?!) wel.

Om te begrijpen waarom er dan toch een vrouwendag is, moet je terug gaan naar de oorsprong. Het is ontstaan begin twintigste eeuw toen vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. Vrouwen gingen de strijd aan voor gelijke behandeling, wat betreft werk. En ook gelijke behandeling om te mogen mee beslissen bij besluiten en uiteindelijk te mogen stemmen, het actieve kiesrecht.

Wij, in ieder geval ik, kunnen ons dat niet voorstellen. Dat begin vorige eeuw gestreden werd voor een actief kiesrecht. We mogen nu weer stemmen. En de strijd gaat nu niet om het wel of niet mogen stemmen. De strijd gaat nu om het feit of we wel of niet gaan stemmen. Eigenlijk moeten we ons schamen dat wij geen gebruik maken van het actieve recht om te mogen stemmen. Onze voormoeders hebben er hard voor gestreden. En er zijn nog steeds mensen die hiervoor strijden. Dan kunt u uw stemrecht toch niet zomaar naast u neerleggen?

Internationale vrouwendag. Wij hebben in Nederland ontzettend veel kansen. Laten we die pakken en er voor zorgen dat iedereen, vrouw én man, waar ook ter wereld, deze kansen ook krijgt.

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i b e k e p e q u j u q o h o
Voer de letters in die onder de cijfers 12 en 13 staan. (verplicht)