Conceptvisie voor de Esrand ligt ter inzage

Dit item is verlopen op 31-08-2019.

Iedereen kan reageren op het voorstel.

De gemeente Wierden heeft in 2018 gronden aangekocht in het gebied de Esrand aan de zuidzijde van Wierden.Over invulling van het gebied de Esrand is al veel gesproken. In het verleden was er sprake van de bouw van een hotel op de Esrand. Toen bleek dat dit niet doorging, heeft de gemeente Wierden percelen in het gebied aangekocht met als doel nieuwbouw van de school De Passie. Daarnaast biedt de aangekochte grond ruimte voor onder andere een sportaccommodatie.

Op donderdagavond 21 maart 2019 is er voor omwonenden een meedenkavond geweest over de ontwikkeling van het gebied. Om tot een goede invulling te komen voor dit gebied is nu ‘De visie Esrand 2019’ opgesteld. Deze ontwerpvisie ligt vanaf 10 juli 2019 ter inzage. Dan kan iedereen reageren. Hoe u kunt reageren, leest u op 'berichten over uw buurt' van overheid.nl. De stukken waaruit de visie bestaat, staan onderaan deze pagina. De hoofddocumenten zijn de oplegnotities en de visie Esrand 2019 'houtskoolschets':

Hoe gaat het verder?

De gemeenteraad moet de visie vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk in oktober 2019. Als de visie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt deze verder uitgewerkt in een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is een ontwerp van het gebied. Op het inrichtingsplan komt te staan waar bebouwing en parkeerplaatsen komen en waar bijvoorbeeld wegen, paden en groen worden aangelegd.

Documenten:

Document download informatie:

  • Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

Reacties (0)