Corona-informatie voor horeca-ondernemers

(Update: 3 juli 2020)

Voor de horeca gelden de algemene corona-maatregelen, maar daarnaast gelden ook maatregelen in het opgestelde protocol van Koninklijke Horeca Nederland en de Twentse Noodverordening.

Cafésporten

Cafésporten zoals darten, biljarten, bowlen en kegelen zijn toegestaan. Voorwaarde is dat men zich houdt aan de afspraken in het sportprotocol. Specifieke informatie over cafésporten vindt u op de website van van het NOC*NSF, op de pagina met veelgestelde vragen

Uitgangspunten voor het vergroten van de terras ruimte

Voor horeca ondernemers zijn er mogelijkheden om een terras ruimte te vergroten, maar daarbij moeten wel de volgende uitgangspunten in acht worden genomen:

  • U mag niet meer tafels en stoelen plaatsen dan waarvoor u toestemming heeft. Om deze tafels volgens de gestelde maatregelen te kunnen plaatsen heeft u meer terras ruimte nodig. Samen kunnen we kijken of die mogelijkheid er op uw locatie is.
  • Veiligheid en toegankelijkheid is te allen tijde het uitgangspunt, daarom stellen wij de volgende regels:
    • Bij ingebruikname van trottoir voor uw terras moet er altijd een pad van 1,5 meter over blijven voor de overige gebruikers van de openbare ruimte
    • Een terras aan de overkant van de straat is niet toegestaan i.v.m. de verkeersveiligheid en daarnaast de veiligheid van uw medewerkers.
    • Als er langs uw terras een calamiteitenroute loopt, moet deze altijd vrijgehouden worden.
  • Wilt u uw terrasruimte uitbreiden en zijn hiervoor op uw locatie mogelijkheden, dan kan het zijn dat buren, bewoners en ondernemers hiervan overlast kunnen ervaren. U bent zelf verantwoordelijk voor overleg en instemming.
  • Uw terrasplan moet natuurlijk altijd voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, denk hierbij aan het Besluit Brandveilig gebruik en Basishulpverlening overige plaatsen.

Meer informatie

Reacties (0)

Plaats een reactie op onze website

Voer de letters in die onder de cijfers 15 en 11 staan. (verplicht)

Spamcontrole
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
o q a w u t i n a t u d a k u